Kamerabevakning kan enligt lagen utgöra ett allvarligt intrång i integriteten, om bilderna fångar områden utanför den privata fastigheten.

Detta var precis vad en anmälare i Farsta befarade att grannarnas kameror gjorde.

Men nu har IMY lagt ner ärendet, efter att ha studerat bilder från de aktuella kamerorna.

Myndigheten konstaterar att kamerabilderna visar den egna fastigheten, vilket är tillåtet, och att det inte finns något som tyder på att de bevakar områden utanför den egna tomten.