Granbarkborreangreppen gör att vissa träd som blivit utsatta för angrepp blir ostadiga och kan välta.

För att undvika att träden välter ska flera träd att plockas ner i Bergaskogen, Apoteksskogen och Smedbyskogen, skriver kommunen på sin hemsida.

Arbetet med att plocka ner träd började under september och fortsätter under hösten.

I naturområden med lägre besökstryck vidtas i nuläget inga åtgärder. Kommunen uppmanar dock skogsvandrare att vara uppmärksamma, eftersom granar som angripits och dött kan falla, tappa sin topp eller grenar.