Jagaren USS Forrest Sherman, har enligt Försvarsmakten varit med på en övning i norra delen av Östersjön i några dagar.

– Hon har övat med ett av våra fartyg här i helgen, ett minröjningsfartyg, ute i Östersjön, säger Jimmie Adamsson, kommunikationschef på tredje sjöstridsflottlinjen i marinen, till TT.

Varför det har övats – och varför det amerikanska fartyget nu befinner sig i Stockholm – vill han inte gå in på.

– Det är inte ovanligt att den här typen av besök sker. De går in nu för att bunkra. De har varit till sjöss en längre tid, nu går de in för att vila besättningen och fylla på fartyget. Då har de lite olika länder de kan besöka. Men vi har ett nära samarbete med USA. Den här gången gick de in till oss, så de har tillstånd att vara på svenskt territorialvatten fram till torsdag, säger Jonas Olsson till TT.

Exakt vad fartyget har för uppgift framöver har Försvarsmakten inte någon information om.