Sedan detaljplanen för flerbostadshus i Amaryllisparken togs fram för nästan tre år sedan har tvisterna varit många.

Hela 27 parter stod bakom yrkandet att mark- och miljödomstolen skulle upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen. 6 december kom domen.

– Vi vann! sade Denise Persson från gruppen Tillsammans för Amaryllisparken då.

Men nu har ett nytt beslut kommit. Kommunen överklagade domen till mark- och miljööverdomstolen, som nu ger den första instansen en bakläxa eftersom de inte har lyckats skickat överklagandena till kommunen, vilket de hade skyldighet att göra.

Mejl kom inte fram

Mark- och miljödomstolen har först skickat överklagandena till kommunen via e-post, men underrättelsen kom tillbaka i retur till domstolen. De ska då i stället ha försökt skicka handlingarna till kommunen genom Outlook – men några handlingar kom ändå inte fram.

Ett ärende får inte avgöras utan att den som är part har fått kännedom om en uppgift som har tillförts och utan att parten har fått tillfälle att yttra sig om uppgiften.

Därför har Mark- och miljööverdomstolen nu rivit upp decemberdomen och skickat tillbaka ärendet till första instans.

Ser positivt på prövning

Denise Persson bakom Tillsammans för Amaryllisparken ser trots allt positivt på prövningstillståndet.

– Det är bättre att detaljplanen faller på dess meriter än på ett formaliafel, så som till exempel Apelvägen gjort i Tyresö. Ett gediget och systematiskt arbete har genomförts med en omfattande inventering av bland annat fladdermössen i parken. Vi ser fram emot en juridisk prövning av dessa inventeringar, säger hon.

Denise Persson, Marianne Persson och Meilyn Larpes från Tillsammans för Amaryllisparken firade när domen föll i december.

Denise Persson, Marianne Persson och Meilyn Larpes från Tillsammans för Amaryllisparken firade när domen föll i december.

Pekka Pääkkö

Mats Lindblom (L), ordförande i stadsbyggnadsutskottet och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, har inte tagit del av det nya beslutet när Mitt i ringer. Men han står fast vid att man fortsatt vill bygga där.

– Just nu ligger ärendet fortfarande i domstol och det är högst oklart om det här kommer tillbaka till politiken.

Om ärendet kommer tillbaka till politiken vågar han inte spekulera i vad som kommer hända.

– Det är oklart om det finns en majoritet i det här läget. Efter valet så har ju fördelningarna ändrats lite, säger han.