Botkyrka/Salem

Behandlingen är en del av det samarbete som startade 2018 mellan Botkyrka, Salem och Södertälje för att förbättra sjöns skick. Utredningar har visat att det läcker fosfor från botten av sjön som behövs begränsas.

Aluminiumbehandlingen binder forsforen kemiskt i botten och är en metod som har använts i andra sjöar i Stockholmsregionen. Behandlingen kommer att pågå under hösten och finsansieras av statsbidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).