Ett allt större intresse för pantsättning märks i landet. Under årets sju första månader har en ökning med 20 procent skett i Pantbanken Sveriges kontor jämfört med samma period i fjol och Solnaborna är inget undantag. De följer rikstrenden.

– Vi har fått fler nya kunder som inte har lånat hos oss alls tidigare. Det märks att det är fler som vänder sig till oss, säger Sofia Johnsson, kontorschef på Pantbanken Solna som är stadens enda pantbank.

Ökade omkostnader

Hon har 20 års erfarenhet från branschen och ser flera bakomliggande orsaker till ökningen.

– Det är tydligt att det är en ökad kostnad i hushållen med inflation och höjda bolåneräntor, säger hon.

Den bilden bekräftas inte bara av att kunderna frivilligt berättar om sina behov. Pantbankerna följer penningtvättslagen och registrerar orsakerna till belåningen.

– Är det ett större belopp behövs dokumentation på vad pengarna ska användas till. Vi följer penningtvättslagen, säger hon.

Ett nytt beteende kring belåning har noterats i exempelvis Skärholmen där föremål som porslin och glasvaser pantsätts mer frekvent. Det gäller även i Solna, även om Sofia Johnsson inte ser det lika utbrett och att guld och exklusiva klockor fortsatt är det vanligaste att lämna in.

– Många rensar ut vad man har och ser vad man kan få pengar för. Här i Solna är det inget vi sett nu senaste månaderna utan sedan lite längre tid tillbaka, säger hon.

Färre återköp

Av det som pantsätts in i Solna återköps omkring 85 procent.

– Det har minskat senaste månaderna. Tidigare låg det på ungefär 90 procent, säger hon.

En orsak tror hon kan vara ett just nu högt guldpris.

– Det kan vara så att många har för avsikt redan när de pantsätter sitt guld att inte hämta ut det. Men sedan tror jag absolut att det har att göra med att många har en sämre ekonomi och inte väljer att lösa ut sitt lån, säger Sofia Johnsson.