Antalet patienter som är smittade med covid-19 ökar på regionens sjukhus dag för dag. Men många av dem vårdas av andra orsaker än covid-19.

På Södersjukhuset är 18-20 procent av alla inneliggande patienter smittade, uppger chefläkare Sven Klaesson.

Totalt handlar det om ett hundratal patienter.

"Vi bedömer att 75-80 procent av de som har covid är inlagda på grund av covid (alltså huvuddiagnos). Övriga har covid som bidiagnos, alltså inte primär inläggningsorsak, exempelvis på förlossning eller vissa kirurgpatienter" skriver han i ett mejl.

Ökad belastning

Även dessa patienter innebär en extra belastning på vården. "Vi måste hantera smittorisk med enkelrum, provtagningar och särskilda hygienrutiner. Ibland är också covid en delproblematik som kan påverka sjukligheten t.ex. vid annan lungsjukdom" skriver Klaesson. 

Södersjukhuset befinner sig i stabsläge sedan mitten av december.

Danderyds sjukhus gick upp i förstärkningsläge den 10 januari. Även där är runt en femtedel av alla inneliggande patienter smittade med covid-19.

"Vi ser ett ovanligt högt inflöde av patienter till akutmottagningen på grund av covid-19 och att många söker akut sjukvård av andra orsaker. Samtidigt är många medarbetare sjukskrivna, vabbar eller sitter i karantän, vilket innebär att läget är ansträngt", uppger presstjänsten.

På Danderyds sjukhus vårdades den 18 januari 90 patienter med covid-19. På Karolinska universitetssjukhuset var antalet 95. Den 19 januari hade antalet på Karolinska stigit till 106. Utöver det vårdas sex covidpatienter i ECMO, där blodet syresätts med en konstgjord lunga utanför kroppen

Annan orsak för 43 procent

Men andelen patienter som har covid-19 som huvuddiagnos sjunker kraftigt på sjukhuset. I januari hade bara 57 procent av de smittade covid-19 som huvuddiagnos, mot 80 procent under 2021.

43 procent av de smittade är alltså inlagda av andra orsaker.

– Det beror på att långt fler patienter än tidigare är covid-positiva utan att uppvisa några symptom. De söker helt enkelt för andra åkommor, säger Per Mattsson, temachef för akut och reparativ medicin i ett pressmeddelande.

99 fler på en vecka

Totalt vårdas 495 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus, varav 30 i intensivvård, enligt lägesrapporten den 18 januari. Det är 99 fler än förra tisdagen.

I regionens siffror ingår alla patienter som är "inneliggande med covid och som därmed måste tas omhand på ett infektionssäkert sätt" enligt chefläkare Johan Bratts definition.

"Att ta hand om patienter med covid-19 på ett säkert sätt kräver mer resurser än annars vilket är det som är av vikt för oss för att förstå vilken belastning sjukhuset har till följd av covid-19. Det är först i samband med utskrivning som vi kan avgöra i vilken mån covid-19 har varit huvuddiagnosen eller inte" uppger han.

Nästan hälften positiva

Och smittspridningen fortsätter att öka. Antalet konstaterat smittade var 46 859 under perioden 11-17 januari, vilket är en 28-procentig uppgång på en vecka.

108 083 personer provtogs och nästan varannan, 45,1 procent, visade sig vara smittad.