Mellan januari och september i år föddes 5 369 levande barn i Göteborgs kommun, enligt preliminär statistik från SCB.  

– Inte sedan 2007 har det fötts färre barn i Göteborg under årets nio första månader. Det året föddes det 5357 barn under januari till september, säger Rasmus Andersson, befolkningsstatistiker på SCB i ett pressmeddelande. 

En trend i landet som helhet är att kvinnor föder allt färre barn. Samtidigt minskar den så kallade summerande fruktsamheten. Det handlar om ett demografiskt mått som visar hur många barn en kvinna väntas föda under sin livstid.  

– I början av 2000-talet steg den summerade fruktsamheten i Sverige. Från 1,5 barn per kvinna år 2000 till 2,0 år 2010. Därefter har det sjunkit och i fjol var det 1,7 barn per kvinna, säger Vitor Miranda, demograf på SCB. 

Färre barn per kvinna

I Göteborg har den summerade fruktsamheten sjunkit sedan år 2010.  

– Från 1,9 barn per kvinna till 1,6 barn i fjol. Kommunen följer med andra ord utvecklingen i riket, säger Vitor Miranda. 

Fruktsamheten i Sverige har historiskt varierat över tid. Den påverkas bland annat av ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som till exempel förändringar i familjepolitiken. 

– Men de senaste åren har det varit högkonjunktur i Sverige, och det har inte fattats några politiska beslut som borde ha drivit ned barnafödandet. Trots det har barnafödandet fortsatt minska. Forskningen har inget bra svar på varför, men historiskt sett bör nedgången följas av en uppgång. När den kommer är däremot svårt att förutspå.