I ett förslag som presenterats av miljöförvaltningen, redovisas 13 platser i Bromma och i grannstadsdelen Hässelby-Vällingby, där djur och blommor som lever i det fria, ska kunna få avsatte områden, fredade på ett sätt så att de ska trivas.

Bland annat föreslås att anlägga en sådan ekodukt i ett grönområde mellan Judarskogens naturreservat och Kyrksjölötens naturreservat. Här skulle fladdermöss, växter, groddjur, pollinatörer, trollsländor, och vedlevande insekter kunna få en ekodukt, sombra tillgång på stubbar och lätt åtkomliga gamla träd.