Nu är arbetet i gång med att planera nästa års budget i Salem. Redan i förra veckan togs det första beslutet i kommunstyrelsen.

Trots ett tufft ekonomiskt 2023 räknar Alliansstyret i kommunen med att skatten förblir 19,42 procent under nästa år. Det vill säga att för varje intjänad hundralapp går 19,42 kronor till kommunen. En "tillräckligt hög nivå", menar Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

– Precis som alla verksamheter behöver vi prioritera med medborgarnas skattepengar när det blir utmanande tider. Många hushåll har det redan svårt ekonomiskt med höga elpriser och räntor. Därför ska vi inte belasta dem mer än nödvändigt, säger han.

Men enligt dagens prognoser ser Salems kommun inte ut att klara sitt ekonomiska mål om 1,5 procent.

– Även om vi inte når upp till målet för 2024 visar prognosen ändå ett positivt resultat, dock ett litet sådant.

S: Höj skatten

De politiska satsningarna i budgeten är de samma som tidigare år: en hållbarhetsstrateg, förebyggande insatser mot psykisk ohälsa och en språkutvecklingssatsning.

Men det största oppositionspartiet Socialdemokraterna tycker att pengarna borde användas annorlunda.

– Alliansen sparar på barnen och det tycker vi inte är okej, säger oppositionsrådet Arne Närström (S).

De håller själva på att skissa fram ett eget förslag på budget. Även om detaljerna inte är helt färdiga är inriktningen tydlig: fler fältare och att inte skära ned på kulturskolan.

– Vi tänker att man kan höja tillbaka skatten till den nivån som var innan Alliansen sänkte den: 19,67 procent, säger Arne Närström.

Arne Närström (S), oppositionsråd i Salem, vill se en högre skattesats i kommunen för att förhindra nedskärningar.

Arne Närström (S), oppositionsråd i Salem, vill se en högre skattesats i kommunen för att förhindra nedskärningar.

Fred Miller

Budgeten spikas av kommunfullmäktige i juni.