Alla som varit i kontakt med någon covidsjuk ska nu att testa sig, även de som inte har några symtom.

Detta enligt regionens nya rekommendationer för smittspårning.

– Vi har hög smittspridning och är inne i en tredje våg. Vi vill få ner smittspridningen och trycket på sjukvården, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

Enligt rapporten den 23 mars vårdas nu 490 patienter med covid-19 vid regionens sjukhus, varav 75 i intensivvård.

Mer smittsam

Den brittiska mutationen av viruset är nu det vanligaste i regionen, och står för 82 procent av fallen enligt typnings-PCR, alltså en mindre exakt koll än sekvensering.

– Den brittiska varianten är ju också mer smittsam, säger hon.

Sedan tidigare ska personer med symtom på covid-19 testas, och deras hushållskontakter. Övriga kontakter har uppmanats att vara uppmärksamma på symtom.

De som fått symtom uppmanas att stanna hemma och beställa test om symtomen varar mer än 24 timmar, och att ha så få fysiska kontakter som möjligt de närmaste 14 dagarna.

Asymtomatiska kamrater

Men nu ska alltså alla nära kontakter till smittade testas, det kan vara arbetskamrater, vänner, lagkamrater.

Som nära kontakt räknas att ha varit inom två meters avstånd till den smittade i minst 15 minuter.

Det är den som är smittad som ska kontakta dem man riskerar att ha smittat ner. Känns det obekvämt man man få hjälp av regionens smittspårningsteam.

– Det är bara de som haft nära kontakt som ska testas. Vi har god testkapacitet, men vi vill inte att hela arbetsplatser beställer tester, säger Maria Rotzén Östlund.

Spårar två dygn bakåt

Smittspårningen har skärpts också vad gäller hur långt tillbaka i tiden man ska smittspåra kontakter. Tidigare gällde 24 timmar, nu är det 48 timmar.

Rekommendationen om provtagning av asymtomatiska nära kontakter gäller för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern.

Har man inga symtom kan man gå till skolan, eller jobbet om det krävs fysisk närvaro, i väntan på provsvar.