Det kom som en blixt från klar himmel, beskedet om att Solskiftet stängs. Till sommaren ska de äldre på demensboendet ha flyttat till avdelningar i andra stadsdelar.

– En tragedi, anser Birgitta Björinge vars mamma bor på Solskiftet.

Birgitta har själv jobbat som chef på ett äldreboende. Hon vet sedan tidigare att en flytt av det här slaget kan få konsekvenser för dess sköra huvudpersoner.

– Jag är oroligt för min mamma. Hon blir 97 nu, och har hjärtsvikt. Jag tror inte att hon kommer att klara flytten.

Birgitta Björinge är orolig för hur det ska gå för sin mamma vid flytten från Solskiftet.

Birgitta Björinge är orolig för hur det ska gå för sin mamma vid flytten från Solskiftet.

Privat

Och inte bara själva flytten rör upp känslor. Anhöriga blev kontaktade om planerna den 21 februari, två dagar innan beslutet fattades i äldrenämnden.

– Man gör det här utan någon information eller dialog med oss. Man räknade med att presentera det här på tisdagen, och så skulle vi svälja det rakt av. Men vi kommer att överklaga det här beslutet, säger Birgitta.

"Har förståelse"

Towe Bengtsson (V) är ordförande i stadens äldrenämnd. Hon säger att det alltid är en utmaning att informera och berätta om förändringar som rör upp känslor.

Samtidigt, tillägger hon, har frågan hanterats med de äldre och verksamhetens bästa i åtanke.

– Nu är beslutet fattat och vi kommer att fortsatt föra en dialog med anhöriga framåt, för att det ska bli så bra som möjligt för omsorgstagarna.

Förstår du att det här kan upplevas som en ganska påskyndad och stressig process?

– Jag har förståelse för att det skapar oro och stress hos både omsorgstagare och anhöriga. Det är jätteviktigt att vi nu informerar och fortsätter att ha samtal och dialog.

Ett skäl till beslutet är otillräckliga statsbidrag från regeringen, säger hon. I underlaget till beslutet står det även att staden har en överkapacitet av boendeplatser, samtidigt som Solskiftets lokaler beskrivs som slitna och oändamålsenliga.

Äldreboendet Solskiftet har fyra avdelningar med sammanlagt 28 bostäder.

Äldreboendet Solskiftet har fyra avdelningar med sammanlagt 28 bostäder.

Alexander Kuronen

Birgitta Björinge håller inte med om att lokalerna är ett problem. Snarare är Solskiftet "outstanding" jämfört med andra äldreboenden i Sundbyberg, tycker hon.

– Det är bra personal, fantastisk mat och en fantastisk utemiljö. De har ju en jättefin trädgård, och en anlagd gång så man kan gå runt.

Misstänker byggplaner

Hon, liksom flera andra anhöriga, tror i stället att staden vill att Solskiftets tomt ska kunna användas till att bygga bostäder. På fastigheterna intill pågår just nu ett detaljplanearbete, där nya bostäder är målet.

När det gäller Solskiftets tomt har ingen sådan diskussion förts alls, enligt Towe Bengtsson.

– Vad lokalerna eller tomten kan tänkas användas till framöver har inte varit en del i eller anledning till det här beslutet.

Bengtsson säger att det alltid finns risker med att flytta sköra, äldre människor. Samtidigt bedömer staden att ett "renoveringskaos" skulle orsaka än mer stress, tillägger hon.

– I stället kan vi nu erbjuda våra omsorgstagare en bra och anpassad vård och omsorg på andra boenden i staden, där det också finns trivsamma miljöer.