I ett par nummer nu har Mitt i Bålsta frågat politikerna om Håbo växer i rätt takt och hur och vad man vill se byggas samt rivas.

I förra numret svarade de. Det vi inte fick plats med var kommunens svar om vad som är på gång.

Äldreboende projekteras

Planarkitekt David Höijertz kunde dock berätta hur det ser ut den närmaste tiden.

– Längs med Stockholms­vägen kommer det att byggas­ och rivas en del fortsättningsvis. Tvåhus-området är till exempel inte helt utbyggt utan den andra etappen av området är kvar, förklarar han bland annat.

– Förskolan (Talltorp) längs med Stockholmsvägen kommer att rivas i år. Ett äldre­boende på Åsen projekteras och ska vara klart 2024. En ny simhall kommer att byggas. Ombyggnationer på Kraftleden kommer troligen att ske inom 2 år, säger David Höijertz.

Tydligare bild

Vi frågade även om bilden av området där silon står har förtydligats, trots att det råder­ osäkerhet om när byggnaden eventuellt kan komma att rivas.

– Bilden är tydligare nu eftersom det i oktober 2021 togs ett inriktningsbeslut­ där KS vill att området Norra Fånäs­ justeras från flerbostadshus till småhus. Dessutom ändras antalet framtida flerbostadshus på Kalmarsand Udde från fyra till tre, samt att byggnadernas höjd sätts till som högst 20 våningar, berättar David Höijertz.