På senaste stadsdelsnämndsmötet i Spånga-Tensta, som hölls i slutet av januari, inkom två medborgarförslag.

De boende som lämnat in förslagen har en åsikt gemensamt: Aktiviteter för äldre i Tensta lyser med sin frånvaro.

Det har tidigare funnits en lokal för Träffpunkten i Tensta, som lades ned i samband med pandemin när man såg en minskning av besök.

– Man lade verksamheten på vilande och koncentrerade sig på att stärka Träffpunkten i Spånga. Men vi har märkt efter nedläggningen att det finns ett stort behov av mötesplatser för äldre i Tensta, säger Victoria Callenmark, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta.

Victoria Callenmark säger att stadsdelen har i uppdrag att öppna Träffpunkten i Tensta.

Victoria Callenmark säger att stadsdelen har i uppdrag att öppna Träffpunkten i Tensta.

Privat

Ingrid Brännström är avdelningschef för bland annat äldreomsorg och anser att mötesplatser för äldre är en mycket angelägen fråga i dagens läge.

– Generellt är det väldigt viktigt att ha mötesplatser för äldre för att bryta den sociala isoleringen, säger Ingrid Brännström.

Dyrt att åka

En av insändarna menar att det finns två anledningar till att Spångas lokaler inte är optimal för äldre boende i Tensta:

"Det kostar 26 kronor per resa, det vill säga 52 kronor varje gång man vill delta där. I dagens läge så finns det många seniorer som inte klarar av att promenera hela vägen dit och hem, och som kanske inte heller har de ekonomiska förutsättningarna."

Victoria Callenmark menar att man redan innan medborgarförslagen kom formaliserat ett uppdrag i att aktivera en öppen Träffpunkten i Tensta under första halvåret.

Vill ha kurs i snickeri

Den andra insändaren menar att det finns en lada i Spånga by med en stor snickarverkstad. Lokalen är tänkt till att hålla ungdomsverksamhet, men insändaren menar att den ekar tomt för tillfället.

"Mitt förslag är därför att lokalen öppnas vid tio tillfällen för oss seniorer under vår och höst, som en planerad kurs. Vi seniorer vill också snickra med handledning." går det att läsa.

Victoria Callenmark berättar att man ställer sig positivt till förslaget, men att man är tvungen att säkerställa att de resurser som behövs finns.

– Spånga by riktar sig till alla åldrar och alla medborgare ska kunna ta del av parkleksverksamheten. Det kan komma att bli en aktivitet vi erbjuder, men först måste vi bland annat garantera att det är en trygg och säker lokal som verksamheten kan drivas från, säger hon.

Förslagen har lämnats in till stadsdelsförvaltningen som får uppdraget att avgöra frågan om det ska tillkomma fler aktiviteter för seniorer i Tensta.