Händelsen inträffade i maj på en adress i centrala Stockholm. Mannen som tidigare är ostraffad dömdes till villkorlig dom och 40 dagsböter, totalt 6 400 kronor.

Eftersom fängelses finns i straffskalan för brottet ska han dessutom betala 1 000 kronor i avgift till brottsofferfonden.

Bland åklagarens bevisning fanns en annons och fotografier och de uppgifter Åkersbergabon själv lämnade när han förhördes av polisen.