Ica Supermarket har stängt i Akalla centrum och lämnat tusentals Akallabor upprörda och utan sin matbutik.

Sedan någon månad tillbaka pågår dock ett intensivt arbete för att en tillfällig butik ska kunna flytta in i Icas gamla lokaler, enligt Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden.

– Vi har haft möten med SBB (fastighetsägaren, reds. anm.) för att påtala vikten av en livsmedelsbutik, även en temporär under tiden innan byggnaden rivs. Det åligger Ica och SBB ett stort ansvar att lösa situationen tycker jag. Ica har varit där under många år och gjort bra affärer tack vare Akallaborna, då ska de inte bara sticka under perioden förändring sker tycker jag, säger han.

Flera partier engagerar sig i frågan. Vid exploateringsnämndens senaste sammanträde lämnade Centerpartiet en skrivelse om att man måste undersöka alla möjligheter för att hitta en lösning för en tillfällig butik.

Både majoriteten och Moderaterna ställde sig bakom skrivelsen, och exploateringskontoret har fått i uppdrag att utreda saken.

– Det är bra att så många partier som möjligt står bakom det här. Vi jobbar på för fullt nu, både från exploateringskontorets och nämndens sida men också inom Fokus Järva. Målet är att hitta en tillfällig lösning så fort som möjligt, helst med Ica men annars med någon annan aktör. Jag vågar inte garantera något, men jag garanterar att vi gör allt i vår makt för att Akallaborna ska få tillbaka en butik i centrum, säger Anders Österberg.

Så här är tanken att den nya centrumbyggnaden ska se ut.

Så här är tanken att den nya centrumbyggnaden ska se ut.

Illustration: Brunnberg & Forshed/Stockholms stad

Ica kryptiska

En av anledningarna till att Ica Supermarket flyttade var förutom att kontraktet gick ut att de inte ansåg lokalerna dugliga. De krävde en renovering för att vara kvar, något som varken Ica centralt eller SBB ville bekosta, eftersom byggnaden ändå ska rivas.

Enligt Anders Österberg är dock så inte fallet.

– Enligt senaste inspektionsrapporteren är nuvarande butik fullt funktionsduglig, det skulle alltså gå att ha en temporär butik där utan renoveringar, säger han.

Ica centralt har tidigare meddelat att de inte ser någon temporär lösning just på grund av lokalerna, men huruvida man efter beskedet om att lokalerna är dugliga tänkt om eller ej vill man inte kommentera.

– Möjligheterna till en tillfällig butik håller fortfarande på att undersökas men det finns inga beslut kring detta i dagsläget, säger Gabriella Ohlzon, pressansvarig.