Ett nytt arbetssätt på Trafikverket innebär ändrade förutsättningar för den som vill anordna ett arrangemang på en väg där Trafikverket är väghållare.

Bland annat kommer arrangören inte längre kunna ha egna funktionärer som sköter så kallad vägvisning. Tidigare har Trafikverket tillåtit funktionärerna att stå längs vägen och sett till att biltrafiken vet om att det springs längs vägen.

Nu kommer i stället uppdraget läggas på Trafikverkets underleverantörer.

– Worst case scenario: Vi kommer vara tvungna att lägga ner, säger Mårten Westberg, som arrangerar Magnus Ladulåsloppet på Adelsö.

Täcker inte kostnaden

Loppet, som går på statliga Adelsö ringväg, har ingen chans att täcka de kostnaderna en sådan upphandling skulle innebära, menar han.

– Underleverantören skulle kunna ta juristarvoden för att sätta ut en person med en skylt i handen. Vi drar in max 10 000 i intäkter. Vi kan inte ta en sådan utgift, säger han. 

Från Trafikverkets sida menar man att detta är lagar och regler som alltid funnits. Att fysiskt dirigera om trafiken, har alltid bara varit polisen som har rätt att göra, och alla skyltar som innebär ändringar i trafiken, som omdirigering och hastighetssänkning, är Trafikverkets ansvar.

– Det är en är myndighetsutövning, det är inget man kan ge i uppgift till en vanlig funktionär att göra, säger Felicia Danielsson, presskommunikatör, på Trafikverket.

Förändringen är en del i ett nytt arbetssätt hos Trafikverket där man ser till att de lagar och regler som finns implementeras på samma sätt överallt, menar hon.

Dock har det sista ännu inte blivit sagt.

– Vi fick ett regeringsuppdrag i höstas att se hur vi kan göra det enklare för föreningslivet. Den ska lämnas in sista mars, och då får vi se vad man kommer fram till där. Sedan är det upp till regeringen att se hur de kan ändra reglerna, säger Felicia Danielsson.

Hopp om lokal lösning

För Magnus Ladulåsloppet räkning hoppas man fortfarande på att kunna fortsätta.

Ett hopp står till ett lokalt åkeriföretag och att de ska få uppdraget att ta hand om skyltningen.

– De är underleverantör till Svevia, som är underleverantörer till Trafikverket. Får de uppdraget så blir det gjort av en bra kille ute på Adelsö som låter bli att sätta en galen prislapp, säger Mårten Westberg.

En andra förhoppning är att loppet ska kunna göras så att den statliga ringvägen undviks.

– Det är bökigt, men vi tittar på olika alternativ. Kan vi leda om loppet så att vi inte passerar ringvägen så slipper vi det där.

Att de nya reglerna skulle göra loppet mer trafiksäkert tror Mårten Westberg inte.

– Vi har ett 30-tal funktionärer som står där helt ideellt, för en kaka och en kopp kaffe i betalning, för att de vill visa upp sin ö och hjälpa föreningen. Att de ska ersättas av inhyrda typer som inte känner ön, jag kan inte se hur det skulle göra loppet säkrare.