Arlanda flygsamlingar flyttar från Arlanda till Rosersberg och ska där magasineras. Detta rapporterade Mitt i Sigtuna om tidigare i januari. Nu står det klart att samlingarnas arkiv innehållande 75 000 bilder, ritningar och texter om civilflygets historia i Sverige inte flyttar med till Rosersberg.

Till Gävle

Arkivet ska istället flyttas till Järnvägsmuseets arkivlokal Nynäs i Gävle där det järnvägshistoriska arkivet finns. Där ska den förvaras permanent. Men det är inget som uppskattas av Föreningen Arlanda flygsamlingars vänner som i dag sköter om både flygplanen och arkivet på det stängda flygmuseet vid Arlanda.

– I en förlängning hoppas jag innerligt att arkivet kommer att återbördas till samlingarna för att det ska vara allt i ett och inte spridas ut på olika orter, institutioner och museer, säger Jan Forsgren, aktiv i Föreningen Arlanda flygsamlingars vänner.

I dagsläget består flygsamlingarnas arkiv av meter och åter metervis med pärmar uppradade på hyllor vid Arlanda. Närmare 100 meter uppskattas arkivet att vara om det skulle ställas på rad. I samband med flytten till Gävle ska två arkivarier rekryteras anställas som ska packa ner arkivet och gå igenom det.

– Då kommer det bli tillgängligt för forskning på ett annat sätt. Det kommer då finnas en arkivförteckning vilket gör att man vet vad som finns i arkivet, säger Jan Forsgren.

Många kom på visning

Under lördagen den 7 januari hölls den sista visningen på museet vilket lockade runt 800 besökare.

– Vi räknade att det var 700 betalande men då är barnen inte inräknade. Det är en väldigt bra siffra med tanke på väderlek och årstid.

Resterande delar av flygsamlingarna kommer nu magasineras i Rosersberg och det hyreskontraktet sträcker sig över fem år. Under tiden ska Statens maritima och transporthistoriska museer som äger samlingen titta på en ny lokal så att museeverksamhet kan bedrivas igen i framtiden.