I det ursprungliga förslaget för området Kolkajen skulle hälften av de drygt 1200 bostäderna byggas på ett stort påldäck av betong ute i vattnet. Idén väckte stor uppmärksamhet och belönades med Sveriges arkitekters planpris 2017.

Utgår. Det prisbelönta ursprungliga förslaget hamnade i papperskorgen – det gick åt för mycket betong.

Utgår. Det prisbelönta ursprungliga förslaget hamnade i papperskorgen – det gick åt för mycket betong.

Adept & Mandaworks

Sedan dess har vindarna vänt. Mitt i Östermalm har tidigare berättat om hur staden skrotat idén med den konstgjorda ön, och i stället valt att utöka strandlinjen med stenmassor från bygget av tunnelbanan.

– Vi har minskat andelen betong, och i den betong som används har vi minskat andelen cement genom att blanda in slagg, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Den kraftigt minskade användningen av betong är en starkt bidragande orsak till att den detaljplan som nu ställts ut på granskning beräknas ha 70 procent mindre klimatpåverkan än det förra förslaget.

I detaljplanen, som är den första i Stockholm att klimatberäknas, finns det dessutom krav på minskad klimatpåverkan från de hus som byggs i området.

– Det är lång tid kvar innan man kan börjar bygga, och vi tror att det kommer att vara ännu skarpare krav längre fram. Det kan handla om att använda klimatkompenserad betong och stållösningar som genererar mindre utsläpp, eller att bygga trähus.

Förslaget rymmer flera bryggor, 500 meter kajpromenad och ett kalbadhus.

Förslaget rymmer flera bryggor, 500 meter kajpromenad och ett kalbadhus.

Stockholms stad

Gott så, men nya Kolkajen ska inte bidra med mindre utsläpp på bekostnad av vare sig kvalitet eller kvantitet, säger Staffan Lorentz.

Förslaget innehåller alltjämt 1250 bostäder, två förskolor och 10 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Inom planområdet ryms även en konsthall, en marin park, badbryggor, kallbadhus och 500 meter kaj med promenadstråk.

– Vi vill att det här ska bli en plats som är intressant att besök även för dem som inte bor eller arbetar här.

Det gamla vattengasverket i bakgrunden ska bli konsthall, och runt om blir det ett torg med plats för ännu mer kultur, enligt planförslaget.

Det gamla vattengasverket i bakgrunden ska bli konsthall, och runt om blir det ett torg med plats för ännu mer kultur, enligt planförslaget.

Stockholms stad

Nya Kolkajen ska dock inte bara byggas för människor.

I den marina parken, längst in mot det gamla vattengasverket, ska en bit av den gamla industrihamnen återskapas till en god livsmiljö för vattenlevande växter och djur, vilket gynnar hela Lilla Värtan. Tanken är att den också ska kunna användas som ett pedagogiskt exempel av skolorna.

– Med den marina parken blir det inte bara kala kajkanter med bänkar och bryggor, det blir lite grönare och mjukare och förhoppningsvis både vackert och intressant.