Större delen av Lidingös föreningsliv har sedan drygt ett decennium sin samlingsplats på Föreningsgården vid Larsbergstorget 9.

Fastighetsägaren John Mattson har tidigare erbjudit Föreningsrådet ett reducerat pris vilket gjorde inflytten 2012 möjlig. Men i oktober 2021 sades kontraktet med den sänkta hyran upp.

Kontraktet gick ut den 1 juli men John Mattson erbjöd då en tillfällig reducering av hyran.

Från 1 februari kommer lokalerna dock att kosta runt 1,2 miljoner kronor om året. Huvudman för Föreningsgården är Föreningsrådet, en verksamhet som bedrivs ideellt.

– Ingenting är påskrivet. Vi kommer att be om en längre respit och om ett möte. Men tyvärr är det troligt att det blir ett avslutningsmöte, säger Elisabeth Styf, ordförande för Föreningsrådets styrelse.

– Det är många som blir lidande. Vi hoppas fortfarande på politikerna.

Staden har tidigare fattat beslut om att hyra in sig i lokalerna för upp till 80 000 kronor om året, men det räcker inte långt.

I fullmäktige 26 september ställde Vänsterpartiets gruppledare Jonas Lundgren en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Han frågade bland annat vilka insatser han kan tänka sig för att garantera hyran på sikt.

– Att verksamheterna kan fortsätta är det viktiga. Om det blir exakt i de lokalerna återstår att se, säger Daniel Källenfors.

Men de alternativ som presenterats håller inte, enligt Jonas Lundgren (V).

– Man hänvisar till exempel till stadshusets befintliga lokaler, men det motsvarar inte på ett vettigt sätt antalet föreningar och behoven i deras verksamhet. Hur ska man till exempel hantera Lidingö Jazzklubb?

Elverket har presenterats som en möjlighet för Jazzklubben, men där håller Musikskolan i dagsläget till vardagar. Enligt Ulf Norhammar, kassör i Jazzklubben, spelar klubbens musiker för sitt levebröd om helgen.

– Dessutom lever vi lite på att få sälja en öl eller ett glas vin. Vi gör fika och mackor i köket att sälja. Vi har ett förråd där vi har massa saker vi nu antagligen måste göra oss av med.

Kulturchefen John Svensson har sett över alternativen.

– Musikskolan har en stor och viktig verksamhet på Elverket. Men vi såg ett samarbete mellan Jazzklubben och Musikskolan så sent som i våras. Så det kan komma något gott, säger han.

– Och den stora verksamheten som jag uppfattar det är Bridgeklubben. Där finns möjligheter till lösningar i samarbete med Mötesplatsen i Lidingö stadshus De skulle kunna hitta nya medlemmar och sprida sin verksamhet.

Oppositionsrådet Daniel Larson (S) menar att staden borde lyssna på föreningarna som vill fortsätta sin verksamhet på Föreningsgården.

– Det behövs dessutom fler mötesplatser och gemensamhetslokaler på Lidingö, säger han.

Per Nilsson, vd på John Mattsson, säger att man för en dialog med Föreningsrådet och inte vill kommentera avtal med hyresgäster.

– Men vi värdesätter verkligen Föreningsgården som är en viktig mötesplats, säger han.