Kylkompressorer, bilar, lastbilar och blandade bildelar är något av allt det som stoppats vid gränsen under 2022.

Och det är en ökning. Bara i Stockholm har det skett en fördubbling under föregående år.

Intensifierat arbete

 Henrik Sjökvist är Tullverkets biträdande chef på kontrollavdelning. Han tror att en förklaring till den kraftiga ökningen är att man lagt ner med resurser. 

– Det har blivit ett större fokus både nationellt och internationellt på att den här miljöfarliga verksamheten måste begränsas så långt det är möjligt, säger han i ett pressmeddelande. 

Bättre regelverk

Trots detta, är det få fall som leder till kännbara rättsliga påföljder enligt Tullverket.

Men nu jobbar man på EU-nivå för att förbättra regelverket.

– Allt tyder på att fler sorters avfall kommer att bli förbjudna. Dessutom väntas fler länder sättas upp på listan dit avfall inte får exporteras. Det kommer också bli tuffare påföljder för de som bryter mot regelverket, säger Martin Johansson, sakkunnig på Tullverket.