Ett fult sår och en onödigt stor yta som "blev över" när Väsby Centrum byggdes 1972.

Så beskriver teknik- och fastighetsutskottskottets ordförande, Roland Storm (VB), den något överdimensionerade parkeringen mellan Vilundaparken och Väsby Centrum.

– På kvällarna är det ofta helt tomt på parkeringen. Det är en tråkig hårdgjord yta som är en skamfläck jämfört med den nya bebyggelsen i Fyrklövern.

Ett minne blott om några år? Det finns stora planer på att bygga bostäder på parkeringen vid Väsby Centrum.

Ett minne blott om några år? Det finns stora planer på att bygga bostäder på parkeringen vid Väsby Centrum.

Mikael Andersson

Om några år kan det dock se helt annorlunda ut. Fastighetsägaren Niam, som förra året köpte Väsby Centrum, har stora planer.

5–9-våningshus

Där parkeringen ligger i dag planeras fem kvarter med 5–9-våningshus. Icas lastkaj vid Kyrkvägen byggs in, centrumanläggningen rustas upp och kan få både solceller och stadsradhus på taket.

– Vi tror mycket på den här platsen. Vi vill skapa ett nytt stadscentrum med bostäder, torg och gröna ytor. Det ska vara inbjudande att bo, leva och verka här, säger Hans Lissekers, ansvarig för fastighets- och projektutveckling på Niam.

Hans Lissekers, ansvarig för fastighets- och projektutveckling på Niam, som äger Väsby Centrum.

Hans Lissekers, ansvarig för fastighets- och projektutveckling på Niam, som äger Väsby Centrum.

Privat

Han lugnar dem som är oroliga för att p-platserna försvinner.

– Parkeringen är otroligt viktig för oss och kommer inte att tas bort. Vår ambition är att den inte ska försämras, utan bli lättillgänglig för besökarna till Väsby Centrum. Man ska inte behöva rulla sin kundvagn så långt.

Tanken är att bygga ett modernt p-hus, "inte någon betonglåda", mitt emot Ica med infart från Kyrkvägen.

P-huset, som kröns med ett tiotal takradhus, kompletteras med parkering under det nya torget och bostadskvarteren. Även en del utomhus-p-platser finns med i planeringen.

Mitt emot Ica planeras ett p-hus i den vision Niam har inför omdaningen av parkeringen vid Väsby Centrum.

Mitt emot Ica planeras ett p-hus i den vision Niam har inför omdaningen av parkeringen vid Väsby Centrum.

Equator Stockholm/Walt-the-room

600 platser i dag

I dag har utomhusparkeringen 600 platser.

–  Så många p-platser blir det kanske inte totalt, men det är en viktig parameter som vi kommer utreda grundligt under kommande detaljplanearbete, säger Hans Lissekers.

Även enplansbyggnaden mittemot Vilundakyrkan rivs och ersätts av ett bostadshus med butiker i bottenplan.

Vy från Kyrkvägen. Enligt planen ska ett nytt bostadshus byggas där det i dag ligger en enplansbyggnad, som rivs.

Vy från Kyrkvägen. Enligt planen ska ett nytt bostadshus byggas där det i dag ligger en enplansbyggnad, som rivs.

Equator Stockholm/Walt-the-room

Sammanlagt blir det 600 lägenheter fördelade på fem kvarter, med både bostads- och hyresrätter.

Kommunen planerar att ta beslut om start av detaljplan för utveckling under hösten.

– Vid ett positivt beslut hoppas vi på att en ny detaljplan ska vara på plats inom cirka 1,5–2 år för att därefter påbörja byggnationerna, säger Hans Lissekers.

Roland Storm (VB) tror att Väsbyborna kommer att uppskatta ett p-hus i stället för att behöva parkera utomhus i snö eller 30-gradig värme.

– Hela det här projektet blir ett lyft för Väsbys stadskärna, inte minst med tanke på tryggheten. Att få bostäder, grönområden och torg gör att folk är ute mer. En stor öde parkeringsplats kvällstid är inte trygghetsskapande.

Hans Lissekers på Niam är medveten om att Väsby har en hög byggtakt, inte minst har ju bygget i Fyrklövernområdet intill Väsby Centrum pågått under flera år.

De vitmarkerade kvarteren är de som planeras att byggas - till största delen på det som i dag är Väsby Centrums parkeringsplats.

De vitmarkerade kvarteren är de som planeras att byggas - till största delen på det som i dag är Väsby Centrums parkeringsplats.

Equator Stockholm/Walt-the-room

Orkar Väsbyborna med fler byggen nu?

– Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att störa nuvarande verksamhet så lite som möjligt. Men visst, alla byggen innebär ju störningar. Men det blir fint när det är klart.

Han understryker att planeringen fortfarande är i ett mycket tidigt skede och att illustrationsbilderna inte är "sanningen".

– Vi har en dialog med kommunen och vill även ha input från invånarna. Projektet är bara i sin linda.