2023 var året som antalet bostäder i det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggens skulle öka med 200 nya bostäder, men så blev det inte. I stället blev det noll.

– Det finns många orsaker till det. Den största är hur marknadens förutsättningar förändrades när priset på nyproduktion ökade och räntorna gick upp, säger Fredrik Vitrera Luiga, tf vd för Botkyrkabyggen.

Men fjolåret var inte det enda året som bostadsbyggandet i det kommunalägda bostadsbolaget stod still. Senast Botkyrkabyggen byggde nytt var 2019 när bolaget återställde fem lägenheter efter en brand i Tullinge. Året dessförinnan byggdes 58 lägenheter i Tumba och ytterligare fyra lägenheter återställdes efter en brand i Riksten.

Frågan är varför det inte byggdes mer under den tiden, när ekonomin såg annorlunda ut.

– Tumba port och Tumba terrass (de två längst gångna byggprojekten i Botkyrkabyggens nybyggnadsplan, reds. anm.) fanns inte i vår portfölj då. Vi förvärvade dem 2020 och 2021. När arbetet med att skissa fram dem var klart och vi hade fått bygglov var vi inne i 2022 och 2023, säger Fredrik Vitrera Luiga.

Visionsbild över Tumba port som löper längs Gröndalsvägen, Tumba. Byggnaden kan komma att se annorlunda ut.

Visionsbild över Tumba port som löper längs Gröndalsvägen, Tumba. Byggnaden kan komma att se annorlunda ut.

Total arkitektur och urbanism.

500 bostäder blev 0

I Botkyrkabyggens ägardirektiv från Botkyrka kommun står att bostadsbolaget ska ha målsättningen att påbörja bygget av 500 nya bostäder mellan 2020–2022.

Fredrik Vitrera Luiga menar dock det ser ljusare ut nu. Han säger att bolaget har beredskap för att bygga 1 900 nya bostäder i flera projekt och i olika faser. 473 av dem är att betrakta som långt gångna varav 140 av dem beviljades bygglov i februari 2022 och är redo att gå ut på upphandling så snart marknaden vänder.

– Nu jobbar vi med att bygga upp vår portfölj så att så fort förutsättningarna finns för en rimlig nyproduktion på en rimlig finansiell marknad och till rimliga hyror kan vi sätta igång direkt – bara upphandlingen är klar, säger han.

Vad är en rimlig hyra?

– Om man räknar på en exempeltvåa på 46 kvadrat tror jag att det är strax under 9 500 kronor i månaden som marknaden kan bära. Bolaget genomför dock alltid en förhandling tillsammans med Hyresgästföreningen.

I skogsdungen mellan Tumba centrum och Hela människan kan det byggas 70 nya lägenheter.

I skogsdungen mellan Tumba centrum och Hela människan kan det byggas 70 nya lägenheter.

Angie Gray

Två försök till upphandling av de två Tumba-projekten, Tumba terrass och Tumba port, gjordes under 2022 och 2023. Men byggpriset var för högt och skulle ha lett till hyror på många tusenlappar för mycket.

– Vi prövar i år igen. Förhoppningsvis redan efter sommaren. Om produktionskostnaden och räntorna är rimliga, kan vi sätta i gång. Det ska bara godkännas av styrelsen, säger Fredrik Vitrera Luiga.

Styret: Målet ligger fast

Trots att Botkyrkabyggen inte har levt upp till sitt ambitiösa mål om 500 bostäder på tre år finns inga planer på att ändra målet i ägardirektivet. Det menar den nytillträdda styrelseordföranden Elisabeth Uddén (OS).

Elisabeth Uddén (OS), ordförande för Botkyrkabyggens styrelse.

Elisabeth Uddén (OS), ordförande för Botkyrkabyggens styrelse.

Botkyrkabyggen

– Botkyrkabyggen måste tänka långsiktigt och hållbart både vad gäller våra ekonomiska mål och våra övriga hållbarhetsmål som finns fastställda för verksamheten. Nu känner vi att hoppet börjar skönjas på marknaden och det finns möjlighet att kunna efterfråga fler nyproducerade lägenheter med rimliga hyresnivåer. För att så snart förutsättningarna är rätt kunna aktivera planerna som ligger still just nu, säger hon och tillägger:

– Vårt främsta uppdrag är ju naturligtvis att vårda och förvalta och förädla vårt befintliga bestånd av tjänster och därigenom fördjupa trygghetsarbetet tillsammans med våra hyresgäster.