Rödgröna styret presenterade nyligen 50 nya miljoner att investera i Solnas gator, parker och torg under 2024.

– Vi ska inte ställa en plaskdamm mot cykelvägar eller lekplatser. Nu lägger vi 100 miljoner på investeringar i stadsmiljön, en dubblering jämfört med förra budgeten på 50 miljoner. Det betyder att vi kan bygga ut cykelvägar i snabbare takt, rusta barnens miljöer och investera i klimatsmart gatubelysning, säger Sara Kukka-Salam (S).

På frågan om Solna har råd, i en lågkonjunktur, svarar hon ja.

– Klimatinsatser kan inte vänta. Bilismen har stor klimatpåverkan och det måste bli mer attraktivt att cykla. Då kan inte en cykelbana sluta mitt i vägen. Det gäller även om byggtakten av bostäder slår av. Cykelstråken ska fungera, oavsett om där står ett hus där eller inte.