Det var i förra veckan som rapporterna om döda skrattmåsar vid sjön började komma in.

I helgen kulminerade det, mellan 30 och 50 fåglar har hittills hittats döda.

Lars Ove-Löf, Solnabo och engagerad i nätverket Rädda Råstasjön, har sett flera, och även hur måsar dött.

– Det ser ut som att de får krampanfall. De sitter och hulkar och drar ihop sig, sen trillar de ihop, berättar han.

Testas för influensa

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, var i dag, måndag, vid sjön och plockade in fåglar för analys i labbet i Uppsala.

– Vi har fått in väldigt många rapporter och kommer i första hand att undersöka för fågelinfluensa. Det har varit mycket dödlighet i södra Europa och det är inte osannolikt alls att de nu sprider smitta här. Vi får se vad analyserna visar men jag skulle tro att fågelinfluensa är det mest troliga, säger Erik Ågren, veterinär vid SVA.

Råstasjön är en skrattmåskoloni med flera hundra individer. Den stora flocken tros tala för ett influensautbrott, men proverna har inte analyserats ännu.

Råstasjön är en skrattmåskoloni med flera hundra individer. Den stora flocken tros tala för ett influensautbrott, men proverna har inte analyserats ännu.

Mikael Andersson

Råstasjön är en skrattmåskoloni med flera hundra individer, något som talar för ett influensautbrott, menar Erik Ågren.

– Det är de flocklevande som umgås tätt och mycket som främst drabbas.

Kan fågelinfluensa överföras till andra arter?

– Det är ingen fara för människor men man ska inte handskas med dem. Har man en hund som man är ute och rastar ska man se till att de inte tuggar i sig något dött djur. Rävar och andra asätare som får i sig mycket virus kan dö, samma med rovfåglar som kan få hjärninflammation.

Hur vanligt är det med fågelinfluensa i Stockholmsområdet?

– Vi hade en knölsvan på Ekerö som testade positivt i februari och en misstänkt smitta hos en uggla i mars.

Sedan i höstas har 45 fall av fågelinfluensa hos vilda arter konstaterats i Sverige, enligt SVA.

Staden samlar in

Solna stad har i veckan samlat in runt 25 döda fåglar för destruktion vid sjön och uppmanar den som ser fler att rapportera till kontaktcenter.

När svar på proverna från Råstasjön är att vänta beror på hur belastat SVA:s labb är, preliminärt i slutet av veckan. Testar måsarna negativt för fågelinfluensa väntar obduktion för att söka andra svar.

Döda måsar ska även ha påträffats vid Lötsjön i Sundbyberg.