Tyresöbon Emma Andersson och hennes barn Sixten, 3 år, leker i den snötäckta lekparken i Tyresö stadspark. Emma blir förvånad när hon får höra att det var 39 år sedan det föddes så få Tyresöbor.

– Folk kanske vill göra karriär först innan de skaffar barn, utbilda sig och vara säker på en fast inkomst och bra boende, säger hon.

Hon spånar kring varför just förra året sticker ut.

– Det blev krig ganska nära, det kanske kan påverka och kanske har det blivit mer kriminalitet i Tyresö.

Sticker ut i länet

Tyresö sluter sig till skaran av de 25 kommuner i Sverige där antalet nyfödda förra året var det lägsta på 39 år eller mer. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Ingen annan kommun i länet finns bland dem.

Att färre Tyresöbor än vanligt skulle födas 2022 anade Johanna Green, kommunens statistiker och bostadsförsörjningsstrateg, i somras.

– Men tappet blev oväntat stort, säger hon.

Helen Yohans, Trollbäcken: ”Det kanske hänger ihop med pandemin och att det till exempel också har blivit mycket dyrare att leva. Det är också svårare att hitta bostad när räntan har gått upp.”

Helen Yohans, Trollbäcken: ”Det kanske hänger ihop med pandemin och att det till exempel också har blivit mycket dyrare att leva. Det är också svårare att hitta bostad när räntan har gått upp.”

Johanna Wallén

Långsiktig trend

Generellt föds det färre barn nu i Tyresö än när barnfamiljer utgjorde en större del av befolkningen, som på 70-talet, konstaterar hon.

– I dag har Tyresö likt många andra kommuner en större andel äldre, äldre lever längre och flyttar inte ut i lika stor utsträckning. Det i kombo med att man skaffar barn senare gör att barnafödandet har gått ner över tid.

Varför 2022 utmärker sig är svårt att svara på, tycker hon.

– Men om man tittar historiskt brukar antalet födda barn kunna gå ner när det är sämre ekonomiska tider och oroligheter i världen.

Likadant i grannländer

SCB är inne på samma linje. Också i Sverige som helhet minskade antalet nyfödda stort under året.

Pernilla Alvarsjö med Melvin, född 2022, Krusboda: ”Jag tror att pandemin har påverkat. Vi väntade lite längre därför. Den kan ha gjort att det till exempel funnits en rädsla för att nyfödda ska bli sjuka. Jag har ingen aning om varför Tyresö sticker ut.”

Pernilla Alvarsjö med Melvin, född 2022, Krusboda: ”Jag tror att pandemin har påverkat. Vi väntade lite längre därför. Den kan ha gjort att det till exempel funnits en rädsla för att nyfödda ska bli sjuka. Jag har ingen aning om varför Tyresö sticker ut.”

Johanna Wallén

Ekonomiska konjunkturer, förändringar i familjepolitiken, deltagande i arbetsliv är exempel på sådant som historiskt har påverkat den så kallade fruktsamheten i Sverige, konstaterar myndigheten.

– Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som ligger bakom det minskade barnafödandet under 2022. Men vi ser att antalet födda barn per kvinna minskar bland både Sverigefödda och utrikesfödda kvinnor. Mönstret med minskat antal födda barn är detsamma även i Norge och Danmark, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB, i ett pressmeddelande.

Det är för tidigt att säga om förra årets dipp kommer att påverka Tyresö kommuns planering, menar Johanna Green.

– Antalet barn som behöver till exempel förskola påverkas också av hur befolkningen flyttar, säger hon.

Hon konstaterar:

– Om det fortsätter födas få barn kommande år kommer vår befolkningsprognos fånga upp det och den används i planeringen för många kommunala verksamheter.

Beatrice Westerback med Maja, född 2021, nära Tyresö centrum: ”Det känns som det kan hänga ihop med oroliga tider. Jag tänker mest på ekonomin att man vill ha en fast inkomst och stabil grund att stå på. Klimatfrågan kan också påverka. Det har jag själv tänkt på även om det inte hindrade oss. Men varför just i Tyresö är svårt att svara på.”

Beatrice Westerback med Maja, född 2021, nära Tyresö centrum: ”Det känns som det kan hänga ihop med oroliga tider. Jag tänker mest på ekonomin att man vill ha en fast inkomst och stabil grund att stå på. Klimatfrågan kan också påverka. Det har jag själv tänkt på även om det inte hindrade oss. Men varför just i Tyresö är svårt att svara på.”

Johanna Wallén

Tyresö fick 105 nya invånare

Trots att färre föddes fick Tyresö fler invånare under 2022. Folkmängden ökade också i Sverige liksom i Stockholms län.

– Folkökningen förklaras delvis av att det faktiskt föddes fler än det dog, men framför allt av att det invandrade fler än det utvandrade, säger Ann-Marie Persson, befolkningsstatistiker på SCB, angående Sverigeökningen i ett pressmeddelande.

I Tyresö bodde det vid årsskiftet drygt 49 200 personer – en ökning med cirka 150 Tyresöbor. Det är den lägsta uppgången på länge.

– Vi är bara glada att vi kan välkomna fler invånare, säger Johanna Green.