Mitt i skrev tidigare i november om de stora problemen på busslinje 1.

SL bekräftade att det var återkommande förseningar, men att det ändå såg bättre ut i oktober än i september.

Något som fick läsare och Essingebor, som är beroende av linjen, att reagera då de menar att problemen fortfarande är stora.

Enligt Elin Lindström på SL:s presstjänst är förbättringen en bedömning man gör utifrån punktlighetsstatistik.

– Under september var 44 procent av avgångarna sena, medan 38,5 procent av avgångarna var sena under oktober, skriver hon i ett mejl.

För låg

En avgång räknas som sen om den är tre minuter försenad eller mer. 

Elin Lindström poängterar att även om det har blivit bättre så är det från en låg nivå.

– Det är inte bra, utan arbetet pågår fortfarande. Punktligheten på linje 1 är för låg och nu hoppas vi på en stabil förbättring genom de åtgärder som Keolis sätter in.

Den åtgärdsplan som Keolis har tagit fram gäller inte bara linje 1 utan hela innerstan. Och faktum är att 4:an har ännu sämre punktlighet – 60 procent av avgångarna var försenade i september.

Men problemen på 1:an har ökat i större utsträckning under hösten, medan 4:ans problem går längre tillbaka.

I Keolis åtgärdsplan skriver man bland annat att man ska fortsätta arbetet med trimning av systemet för signalprio så att bussarna oftare kan få grönt ljus.

Något som har fungerat dåligt under hösten.

Keolis ska också göra en översyn av körtider och punktlighet för bussar som ofta är sena, samt vara med i planeringen av större evenemang i stan. Dessutom vill man få veta mer om större infrastrukturprojekt som påverkar trafiken.

När ska problemen vara åtgärdade?

– Det är svårt att ge en exakt tid, men vi får kontinuerligt indikationer på att det fortsatt går i rätt riktning och att såväl personal- som fordonsläget börjar bli under kontroll, säger Elin Lindström.

För november finns ingen statistik för punktlighet än, men enligt Elin Lindström finns indikationer på att utvecklingen gått åt rätt håll – detta dock innan det stora snöovädret som slog till i veckan.

– Det är framför allt kopplat till att personalläget har sett betydligt bättre ut under november.