Nu börjar Tyresös vinterberedskap att lida mot sitt slut och det är dags för kommunen och entreprenörerna att ställa sina snöröjningsmaskiner för säsongen.

Den här vintern har kommunen tagit emot 368 klagomål som handlar om snöröjning, och utöver klagomålen ytterligare 698 övriga snörelaterade ärenden, till exempel frågor eller felanmälningar.

Siffrorna går att jämföra med förra vintersäsongens 26 klagomål respektive 231 övriga snörelaterade ärenden.

Rivstart i november

Enligt Tony Ytterstedt, gatuchef på kommunen, har vädergudarna inte gett de bästa förutsättningarna i år för en effektiv snöröjning.

– Denna vinter startade med en rivstart i mitten av november och med en orange varning till allmänheten. Snöfallet förde med sig 40 centimeter snö och resulterade i fem totala pådrag med vinterväghållning. Det var en hel del arbete med att få fram överplogade övergångsställen och tillgängliggöra busshållplatser en tid efter det slutat snöa, säger han.

Det snötäcke som bildades efter snöstormen höll sedan kommunen sysselsatta ända fram till jul.

Från januari till mars kom det ytterligare några mindre snöfall, innan vinterns andra stora snöoväder med orange varning drog in den 7–8 mars.

Maskinerna som normalt vinterväghåller bostadsområden behövdes då på bussvägarna för att ens kunna hålla vägarna framkomliga för blåljus. 

Intensitet som för tio år sedan

Snödjupet i terrängen går inte att jämföra med vintrarna 2009–2013, enligt Tony Ytterstedt, men intensiteten i snöfallen känner han igen från då.

– Det var länge sen vi hade en vinter med liknande kraftiga snöfall som den här. Det har varit flertalet dagar då vi haft en ansträngd och begränsad framkomlighet med anledning av ihållande snöfall och stora volymer snö.

I Stockholmsområdet brukar man vid ”normala omständigheter” räkna med åtta totala pådrag vinterväghållning. Enbart i Tyresö kommun är man nu uppe i 21 stycken.