Om bussarna går snabbare och är mer punktliga avlastas tunnelbanan, fler väljer bussen och det blir lättare att ta sig fram i stan. Det menar Lars Strömgren (MP) trafikborgarråd i Stockholms stad.

Därför tar stadshuset nu tag i blåbusslinjerna 2 och 3 som sammanlagt har cirka 61 000 passagerare per dygn, men som idag går alldeles för långsamt och inte är tiiräckligt pålitliga.

– När tvåan kör i tretton kilometer i timmen kan man ju nästan springa ikapp, säger Lars Strömgren.

10 parkeringsplatser försvinner

För att bussarna ska gå snabbare gör man små ändringar längs hela linjen, som längre busskörfält och hållplatser. På sina ställen tar man bort övergångsställen och parkeringsplatser.

Indragna hållplatser kan bli aktuellt i framtiden, men det är en fråga för trafikförvaltningen i regionen.

Lars Strömgren står på Birger Jarlsgatan på Östermalm och ska precis visa varför parkerade bilar stör när buss två kommer farande.

– Såg du? Bussen var tvungen att köra ur lite i gatan, och kom då snett på gatububblan. Hade han kommit rakt framifrån hade bubblan hamnat precis mellan däcken men nu fick han köra över den istället. Det blir dåligt för föraren och skumpigt för passagerarna.

När parkeringsplatserna är fulla av bilar blir det svårare för bussarna att svänga i kurvan och de måste sakta ned. Nu förbjuds alltså parkering på vissa ställen rusningstid för att bussarna ska rulla fortare.

23 miljoner kronor.

Det här är det moderna sättet att använda stadsrummet på menar Lars Strömgren; att använda gatan till flera olika saker vid olika tidpunkter.

Trafikkontoret medger att en del ändringar kan försämra för till exempel bilister eller gångtrafikanter, men att det helt enkelt är värt det om bussarna kan snabbas upp.

– Snabbare bussar gynnar det även dem som åker tunnelbana, eftersom bussarna då avlastar tunnelbanan i större utsträckning.

Åtgärderna kommer kosta 23 miljoner kronor ska vara genomförda till 2024.