Nu är det klart hur stor hyreshöjningen blir för hyresgästerna i Värmdös kommunala bostadsbolag: 4,65 procent.

Det motsvarar en hyreshöjning för en trea på cirka 300 kronor, från 7000 kronor till 7326 kronor.

– Det är en relativt hög höjning för våra hyresgäster men hela kostnadsbilden har ökat och det motsvarar en nivå som tillämpas hos andra allmännyttiga hyresvärdar, i Stockholm och ute i landet, säger Kenneth Claesson, vd för Värmdö bostäder AB. 

Allt har blivit dyrare

Det hela är resultatet av förhandlingar som VBAB har hållit med Hyresgästföreningen centralt.

Eftersom priset på värme, vatten och el, och varor och tjänster, har ökat, har också kostnaderna för att underhålla fastigheterna ökat, enligt Kenneth Claesson.

– Det har blivit dyrare att förvalta en fastighet helt enkelt, och hyrorna är vår enda intäkt, därför behöver vi göra den här höjningen, säger han.

Hyreshöjningen införs retroaktivt från första februari. Februari och mars månaders höjning delas upp på tre inbetalningar under april, maj och juni, enligt Kenneth Claesson.

Även p-platser blir dyrare

Hyran ska även höjas för parkeringsplatser från 1 juni 2023, och för garageplatser från 1 januari 2024. Det här förhandlas inte med Hyresgästföreningen, hur hög den blir är inte klart än.

– Med den nya prissättningen får vi hyror som är anpassade till den lokala marknaden och vi skapar möjlighet att finansiera underhåll och göra miljövänliga investeringar som laddstationer för el- och hybridbilar, säger Kenneth Claesson.