Under förmiddagen vid 09.30 kom larmet till räddningstjänst. 22 personer ska ha fastnat i Svenska kraftnäts tunnel under Danderyd, Solna och Stockholm där det pågår ett stort projekt att bygga ut en eltunnel.

– Det är ingen vanlig tunnel. Det är en tunnel för ett större elkablage. Det har blivit rök i tunneln på grund av ett transportband som har gått varmt. Därav är det rök i tunneln, säger Marie Nordahl, ledningsoperatör på Storstockholms brandförsvar.

Enligt henne har personerna nu kunnat evakueras in i en räddningskammare.

Två personer ska vara omhändertagna av räddningstjänsten.

– Jag vet inte status på dem än. Men annars är läget okej.

Ett arbete pågår med att ventilera ut röken från tunneln.

– Man trycker ut röken så gott man kan. Det här har skett en bit in i den här tunneln.

Hon berättar att en motor vid ett transportband har överhettats i samband med att byggnadsmassor transporterats ut från tunneln.

Vad gör ni härnäst?

– Vi har kontakt med alla personer och är på plats. Just nu handlar det om att ventilera ut röken.

Ett antal fyrhjulingar är på plats. De är för närvarande på stand by för att hämta ut personerna.

– Vi har inte gått in än. Vi gör det när vi har säkerställt att kunna åka in säkert.

Två får medicinsk vård

Ingegerd Bills, kommunikationsansvarig för projektet på Svenska kraftnät, meddelar att rökutvecklingen har uppstått ungefär 5 kilometer in i tunneln från Anneberg, där tunneln börjar.

– De flesta är ombord på tunnelborrmaskinen, 2,5 kilometer från den platsen. Men det är några som har varit i närheten av rökutvecklingen har varit och som andats in rök, säger hon till Mitt i.

I övrigt säger hon att läget är under kontroll.

– Det är inte en brand. Det är rök som uppkom i en motor på transportbandet som transporterar bergmassor. Rökutvecklingen har avstannat, nu jobbar vi med att ventilera ut.

Hon berättar att personalen just nu är i en räddningskammare, några kilometer in i tunneln.

– Rökutvecklingen var inte i närheten av var de flesta var. De är kvar på den platsen tills vi har ventilerat ut röken.

En utredning väntar.

– Ja, vi får se vad som har hänt och varför det hände. Men det viktiga nu är att ta hand om alla, sedan får vi se till att det här inte kan hända igen, säger Ingegerd Bills, kommunikationsansvarig för projektet.

Uppdatering

Enligt räddningstjänsten ska flera vara ute ur tunneln.

Lena Hoffman, ledningsoperatör på Storstockholms brandförsvar, meddelar att de vid 12-tiden planerar för att åka ner och hämta resten av personerna.

– Från början var det 23-25 personer nere i tunneln. Sedan har några kunnat åka ut med egen bil. Jag tror att det är 13 personer kvar i de här räddningskamrarna.

– Vi inväntar att det ska vara helt rökfritt så vi kan åka ned med våra fyrhjulingar, säger Lena Hoffman.

Uppdatering 1 september:

Björn Westerdahl, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar, meddelade under fredagen att insatsen avslutades under eftermiddagen på torsdagen. Alla ska då kommit ut ur tunneln.

– De personer som vi hjälpte ut befann sig cirka 7,5 kilometer in i tunneln, men röken sträckte sig inte hela vägen fram till dem. Att de satte sig i räddningskammare var en ren försiktighetsåtgärd från deras sida.

– Vi vädrade ut rökmolnet, kontrollerade läget och hjälpte dem ut.

LÄS MER: Megaborren elektra går loss under Stocksundet

LÄS MER: Här borras tunnel 80 meter under jord

Megaborren Elektra som har byggt en 7,5 kilometer tunnel för nya elkablage - där branden uppstått.

Megaborren Elektra som har byggt en 7,5 kilometer tunnel för nya elkablage - där branden uppstått.

Svenska kraftnät