Tillsammans med Bilohorodka har Tyresö kommun skrivit under en avsiktsförklaring med intentionen är att påbörja ett samarbete.

I slutet av juni anordnade ett möte där ett tiotal kommuner utöver Tyresö medverkade, tillsammans med representanter från kommuner i olika delar av Ukraina.

Arrangör var Sveriges kommuner och regioner i samarbete med organisationerna Cities 4 Cities och United 4 Ukraine. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) och kommundirektör Cynthia Runefjärd närvarade.

Från besöket av ukrainska barn i Tyresö 2023.

Från besöket av ukrainska barn i Tyresö 2023.

Tyresö kommun

Under augusti tog kommunen emot 20 ukrainska barn som en start på partnerskapet.

 – Kommunen ordnade mat, boende och aktiviteter för barnen i två veckor. De har sovit gott på nätterna, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Liknar Tyresö

Vad partnerskapet kommer att innebära mer konkret diskuteras fortfarande.

– Vi vill väldigt gärna se vad vi från kommunen kan göra för att stötta, säger Anita Mattsson.

Enligt kommunen fick barnen både vila och fått ta del av ett gediget program med aktiviteter.

Enligt kommunen fick barnen både vila och fått ta del av ett gediget program med aktiviteter.

Tyresö kommun

I ett pressmeddelande på Tyresö kommuns hemsida står fyra potentiella fokusområden för partnerskapet listade. Det är lokal administration, organisation och ledarskap, ekonomiska lösningar och utveckling, utveckling av gymnasieutbildning och frågor som rör unga och krishantering.

Bilohorodka liknar Tyresö på flera sätt. Kommunerna bedöms ha ungefär lika många medborgare och har liknande demografiska förutsättningar. Kommunen ligger i utkanten av huvudstaden Kiev.