Kista Limitless är ett nystartat bolag och en gemensam satsning av flera stora fastighetsägare i området, i dialog med staden, regionen och andra som verkar i Kista i dagsläget.

Under bolagets lansering förra veckan berättade ansvariga att det planeras att göras investeringar om mer än 20 miljarder i Kista fram till år 2035, både stora och små sådana.

– Det är otroligt många aktörer inblandade i projekten i Kista, med verksamheter, boende, fastighetsbolag och staden. Vår uppgift är att driva handlingsplanen framåt, säger Johan Thomsson, som har utsetts till vd för det nya aktiebolaget.

Arbete och bostäder

Mer konkret innebär satsningarna över 8 000 nya bostäder, 8 000 nya arbetstillfällen samt ny och upprustad infrastruktur. Man planerar även att rusta upp stadsdelens offentliga rum, så som Kistagången och Grönlandsparken.

Även fler restauranger, barer och annat som gör området mer attraktivt planeras.

I dagsläget beskrivs Kista ofta som ett "nio till fem-område", där otryggheten ökar markant när arbetare går hem för dagen. Den känslan vill Johan Thomsson jobba bort.

– Nyckeln till förändring är att få in fler möjligheter att leva, bo och verka i området. Till det är jobbskapandet viktigt. Får du in ett nytt företag i området kommer det även generera fler matställen och annat, och du kommer kunna sysselsätta både direktörer och nyanlända. Det skapar jobb i hela kedjan, säger han.

Just nu står dock flera kontorslokaler i området tomma, och pandemin har förändrat mångas sätt att arbeta. Johan Thomsson tror dock inte att det kommer vara ett problem att locka aktörer.

– Vi kommer göra allt för att Kista ska vara relevant och skapa en attraktiv miljö. Gör man det kommer det också finnas behov av att vistas här.

Hur gör man för att inte glömma bort Järvaborna?

– De är en stor del av det hela. Jag tror det är viktigt att inte komma utifrån och säga "så här ska det vara här", utan att vi har en dialog med olika verksamheter och aktörer i området, och skapar något som efterfrågas även bland Järvaborna.

Hoppas stärka integrationen

Finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) fanns också på plats under lanseringen. Hon säger att staden har en viktig del i det hela, vilket är att ge tillstånd till fastighetsägarna att bygga på platsen och att man är snabb i processen.

– Samtidigt har vi en uppgift i att se till att området är tryggt; att vi sätter upp belysning, rensar bort döda träd och buskar – tar hand om Kista även ytligt helt enkelt.

Hon hoppas att projektet kommer stärka integrationen i området.  

– Tittar vi på till exempel storaktören Ericsson, som har kontor här, så är de stolta över att de talar så många språk och har anställda från alla länder. Den stoltheten hoppas jag kan smitta av sig på boende i Järva, att man känner att man är inbjuden till ett område där ens nationalitet uppskattas och tas tillvara på, säger hon.