Forskning visar att det finns flera riskfaktorer kopplat till känslan av att vara ofrivilligt ensam. Den ofrivilliga ensamheten förekommer i alla åldrar, men har visat sig vara som störst bland personer över 75 år, där ungefär 10–15 procent upplever fenomenet.

Regeringen gav därför ett uppdrag till Socialstyrelsen att under 2023 fördela medel till landets kommuner, för att motverka just detta.

Stockholms stad tilldelades strax över nio miljoner kronor, och på äldrenämndens sammanträde den 29 augusti meddelades att Järva kommer få 1 776 000 av dessa.

– Den här satsningen kan förhoppningsvis leda till att minska ensamheten bland äldre, säger Torun Boucher (V), äldreborgarråd i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Pengarna ska enligt staden gå till olika åtgärder beroende på behov, men bland annat till uppsökande arbete, aktiviteter samt till samtalsgrupper och kuratorer.

Fånga upp signaler

Ofrivillig ensamhet kan komma efter att en partner eller vänner dör och sociala nätverk i och med det krymper. 

Att man med åldern får olika funktionsnedsättningar kan också leda till en minskad möjlighet att vara aktiv, och kan vara en bakomliggande orsak till ensamhet och att man drabbas av ensamhet och depression, enligt Socialstyrelsen.

Därför är det extra viktigt att fånga upp signaler så tidigt som möjligt, menar Torun Boucher.

– Det är inte ovanligt att äldre känner sig isolerade, till exempel för att man förlorat sin partner eller för att man fått svårare att ta sig ut. Det är viktigt att motverka ensamheten, främst eftersom den får många äldre att må dåligt men också för att det kan leda till att man faktiskt får psykiska eller fysiska sjukdomar, säger hon.