Personen som överklagat den tidigare antagna detaljplanen hävdar att projektet strider mot Botkyrkas naturvärden och att ingen hänsyn har tagits till varken natur eller de boende i området.

Vidare pekar överklagan på att kommunen inte har tillgodosett parkerings- och trafiksituationen som skulle uppstå om bygget blev av.