– Insatsen visar att behovet av närvaro och platssamverkan i Tureberg är mer aktuell än någonsin, säger Stephan Kiernan, lokalpolisområdeschef i Sollentuna.

Den särskilda insatsen är en del av ett långsiktigt arbete i Tureberg där fokus har varit att kartlägga och försvåra narkotikahanteringen.

"Betydande ekonomisk motor"

Resultatet blev att 16 personer har lagförts för innehav eller försäljning av narkotika.

– Vi har använt oss av snabbare lagföring. Det kan vara fängelse i straffskalan, men vi vet inte ännu vad det blir, säger Kristian Bergström, kommunpolis i Sollentuna.

Polisen har också gjort stora beslag av främst kokain, amfetamin och cannabis som har hittats. Exakt hur stora vill de dock inte säga då det handlar om pågående förundersökningar.

Utöver det har polisen även tagit över en halv miljon kronor i beslag, pengar som misstänks komma från narkotikahandeln.

– Narkotikaförsäljning är en betydande ekonomisk motor för den organiserade brottsligheten och där jobbar vi aktivt tillsammans med kommunen, säger Stephan Kiernan.

Arbetet mot öppna drogscener är även en regionalt prioriterad verksamhet som bedrivs i myndighetssamverkan och i särskild prioritering genom Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm, Tullverket, Kriminalvården, Sollentuna- och Upplands Väsby kommuner och Samverkan Stockholmregionen (SSR).