Spårtunnlarna för den nya gula linjen till Älvjsö dras under Långholmen. På ön krävs därför en likriktarstation, som ser till att tunnelbanan får ström.

 Att den hamnar där beror på att det är mitt emellan stationerna Liljeholmen och Fridhemsplan. Först var planen att den 150 kvadratmeter stora likriktarstationen skulle ligga innanför muren till Långholmens fängelse, men den platsen är inte längre aktuell.

– Sedan samrådet i november har vi i stället börja planera för att den ska ligga närmare Västerbron, säger Emma Sahlman, pressansvarig vid Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT).

Pelle Ennerling, hamnkapten vid Heleneborgs båtklubb.

Pelle Ennerling, hamnkapten vid Heleneborgs båtklubb.

Pekka Pääkkö

Färre träbåtar

Nu tittar man på ett område mellan bron och Långholmens bollplan. Där finns grönytor och en plan yta som på sommaren används för husbilscamping, på vintern uppställning av båtar.

– Just nu känns det inte helt kört, men de är mer inställda på att ta vår mark eftersom de då slipper lägga stationen på parkmark. Vi känner oss inte helt överkörda, bara halvt. Än är inget klubbat, säger Annika Erneborg, som äger Långholmens husbilscamping.

– Vi försöker påverka förslaget, men det känns inte som att vi når fram. Jag kan inte riktigt se varför det är bättre att ta mark som används för uppläggning jämfört med parkmark som är outnyttjad, säger Pelle Ennerling, hamnkapten vid Heleneborgs båtklubb.

För båtklubbens del skulle det påverka det kulturarbete de utför med att bevara träbåtar, menar han.

– Vi får inte plats med lika många och vi får färre båtar i kanalen. Då knaprar man också på ett turistmål som man gärna annars lyfter fram som något bra.

Emma Sahlman, pressansvarig vid Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Emma Sahlman, pressansvarig vid Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Region Stockholm

Inte under jord

Förutom campingen och båtklubben för FUT även dialog med Stockholms stad om hur placeringen påverkar verksamheterna.

Att lägga stationen helt under mark är inte möjligt. Däremot tittar regionen på om det går att göra huset lägre genom att lägga en tredjedel av stationen under jord.

– Vi värnar kulturmiljön genom att hitta en god utformning av byggnaden och en placering som ger så lite påverkan som möjligt, säger Emma Sahlman.

Stationen måste även kunna nås för service dygnet runt och därför krävs en parkeringsplats. Större fordon måste också kunna nå den för underhållsarbeten.

Nästa samråd ska hållas under våren 2024. Besked om stationens höjd och utseende kommer också under våren.