I oktober berättade vi att staden till slut godkände den nya cykelbanan på Västerbrons östra sida och att den slipning som utfördes fick duga, trots att banan fortfarande var lite guppig.

Staden skickade dock med brasklappen att även om cykelbanan kunde ses som tillräckligt bra för att cykla på, kunde den samtidigt anses vara för ojämn. I så fall avsåg staden att begära ett värdeavdrag från entreprenören som utfört arbetet.

Slipade ner en kilometer

Efter mycket om och men har trafikkontoret nu mätt banans jämnhet och kommit fram till att man ska ha 14 000 kronor tillbaka från entreprenören Dipart eftersom det finns besiktningsanmärkningar även efter det att entreprenören på egen bekostnad slipade ner cirka en kilometer av cykelbanan.

"Trots det finns fortfarande en avvikelse på en sektion av cykelbanan. Den avvikelsen är på cirka en millimeter över stadens krav. För den avvikelsen kommer trafikkontoret kräva ett värdeavdrag på 14 000 kronor", skriver trafikkontorets pressavdelning i ett mejl till Mitt i.

Västerbron efter slipning.

Västerbron efter slipning.

Olle Anrell

Investeringsbudgeten för hela renoveringen av bron låg på 68 miljoner kronor, men enligt trafikkontoret hamnar man under det. Oavsett vilket är 14 000 kronor bara ett par promille av den totala budgeten.

Står den ersättningen i paritet med de problem som uppstått på den östra sidan av bron?

"Hur värdeavdraget bestäms regleras i kontraktshandlingen. Den stora kostnaden för entreprenören har varit att åtgärda problemen på bron och därför behöver värdeavdraget sättas i sitt sammanhang, att det är ersättning för mindre kvarstående brister efter att entreprenadarbetena godkänts."

Även andra sidan slipas

Den andra etappen av arbetet, alltså den västra sidan av bron, har också en besiktningsanmärkning eftersom beläggningen inte är så jämn som staden kräver. Asfalten slipas där ned naturligt av gatudrift och väder enligt trafikkontoret som ändå kommer följa utvecklingen noga de kommande månaderna.

"Är inte ytan tillräckligt jämn efter våra uppföljningar i vår kommer entreprenören på sin egen bekostnad få vidta de åtgärder som krävs för att asfalten ska bli tillräckligt jämn för att uppfylla stadens krav."