Flera huvudgator i Järva har stora betongslänter bredvid sig. Vare sig fint eller speciellt smart tycker staden, som nu vill ersätta det gråa med grönska.

En ungefär 50 meter lång och 550 kvadratmeter stor yta vid Hagstråket i Tensta är först ut, och kommer agera pilotprojekt för att testa om det sedan är rimligt att göra samma sak på andra platser, både i stadsdelen men också i resten av Stockholm.

– Det tillför flertalet värden. Dels att få in mer grönska i staden vilket är vackrare i sig, men bidrar också till trivsel och skyddar mot buller. Sedan har det gröna viktiga funktioner kopplat till biologiska mångfalden. Växter och blommande träd skapar bättre förutsättningar för bin och pollinering, säger trafikborgarråd Lars Strömgren (MP).

Lars Strömgren, Miljöpartiet Stockholms stad.

Lars Strömgren, Miljöpartiet Stockholms stad.

Klara B Orreteg

Det är även en förebyggande åtgärd inför eskalerande klimatförändringar, menar han.

– Klimatförändringarna kommer leda till påfrestningar, med skyfall och extremare väder. Betongytor skapar värmeöar – det här ger i stället svalka. Och om det regnar mycket kommer vattnet i stället för att rinna rakt ned på vägen i stället fångas upp av grönskan, där det skapas en liten buffert och motståndskraft. Det motverkar översvämningar, säger Lars Strömgren.

13 miljoner

Genom att göra om mörka ytor till grönområden hoppas man även öka den upplevda tryggheten i området.

– Det bidrar till att folk trivs, och ju mer människor trivs, desto mer vill de vara kvar och desto mindre ödslig och kall blir en plats. Det blir en positiv spiral, människor söker sig till platser där andra människor befinner sig. Dessutom tror jag att man mår bra av att se grönska generellt, säger han.

Prislappen då? För den aktuella väggen vid Hagstråket landar den på 13 miljoner kronor.

Är det en rimlig summa att lägga på sådant här?

– Det är mycket pengar, men det är mycket som händer. Man tar bort plattorna, byter ut material, anlägger växtbäddar och sådant. Det kostar, men vi tror att det kommer ge väldigt mycket tillbaka, säger Lars Strömgren.

Byggstarten är planerad till sommaren 2023, och allt ska sedan vara färdigt senast våren 2024.

Hur blir det för trafiken när det byggs?

– Preliminärt kommer ett körfält att vara avstängt under hela byggtiden. Då blir det signalreglering med växelvis passage. Båda körfälten kommer att vara avstängda i 2–3 veckor, säger Lars Strömgren.

Efter. Så här planeras det färdiga resultatet att bli.

Efter. Så här planeras det färdiga resultatet att bli.

Stockholms stad