Hallunda

Eleverna är från sex klasser i Trädgårdstadsskolan, Sverigefinska skolan, Tallidsskolan och Freinetskolan Kastanjen.

Utställningen heter Våra vingslag och består av 120 tovade fåglar. Konstinstallationen består också av muntliga berättelser, musik, dans och rörelser.

Fåglarna kommer att hänga över ljusgången i Hallunda folkets hus i cirka ett år framåt.