Skyfall, översvämningsrisker och extremhetta – det är att vänta av vädret i framtiden i takt med klimatförändringarna, enligt staden, som nu delar ut årets klimatpengar till åtgärder som klimatanpassar Stockholm.

11 miljoner ska läggas på insatser Järva. Här har man bland annat identifierat olika platser i Rinkeby som särskilt utsatta för hög temperatur, vilket måste åtgärdas.

– Intuitivt tänker man kanske att det ska vara värst inne i stan, men det har visat sig att Järva och Rinkeby har ett stort behov. Vi har gjort en värmeanalys där några platser pekats ut att ligga i riskzonen, säger miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Det handlar bland annat om populära lekparken Rinken, som ska klimatanpassas för 2,5 miljoner kronor inom de närmsta månaderna.

– Det finns risk att det blir alldeles för varmt för dem som vistas där, många är barn. Vi kommer bland annat planera nya träd som skyddar mot solen och göra växtbäddar vilket i längden också gör att träden mår bra, samtidigt som de minskar risken för översvämning vid skyfall.

Stadsodling i Järva

En miljon kronor kommer läggas på att utveckla stadsodlingen i Järva. Så många som möjligt ska kunna ha nära till en plats där stadsodling erbjuds, berättar Åsa Lindhagen.

– Många stockholmare älskar stadsodling, och det finns tydligt i budget att titta på att utöka stadsodlingen. Vi kommer titta på ett antal olika platser i Järva där vi vill erbjuda stadsodling; både nya men också befintliga, där vi kan utöka den.

Stadsodling ger både ett socialt värde där människor kan mötas vid det gemensamma intresset, men gynnar också den biologiska mångfalden, menar hon.

– Och i Järva, där upplevda tryggheten är sämre än på andra platser, är det kanske extra viktigt att sammanföra människor vid något positivt som odling. Det skapar ett mervärde.

Det ska satsas extra mycket på stadsodling i Järva – både för biologiska mångfalden och för det sociala.

Det ska satsas extra mycket på stadsodling i Järva – både för biologiska mångfalden och för det sociala.

Arkivfoto

Nya ängar

Det kommer även läggas 2,2 miljoner på att skapa ängar i Järva, berättar Åsa Lindhagen.

Vad menas med det?

– Det är befintliga gräsytor i området där det i stället ska anläggas ängsmark; planteras växter och blommor som gynnar den biologiska mångfalden. Det ger bin möjlighet att pollinera, bland annat. Ofta är de här gräsytorna platser som används för rekreation, och på det här sättet kan de bättre delas av alla som lever här – både människor och insekter.