Ida Kriisa, gymnasielärare i Hammarby sjöstad som efter mordet på ”Einár” tog initiativ till att få föräldrar i innerstan att nattvandra i förorter: ”Samhällets viktigaste uppgift är att se till att alla barn och ungdomar ges samma möjligheter i skolan, får ett jobb och kan bidra till välfärden. Enbart repressiva åtgärder som SiS-hemplaceringar och fler fängelseplatser blir dyrt och destruktivt. Samhället måste skyddas från våldet och därför måste barn skyddas från att inte fastna i den spiral som leder dit.”

Ida Kriisa, gymnasielärare i Hammarby sjöstad som efter mordet på ”Einár” tog initiativ till att få föräldrar i innerstan att nattvandra i förorter: ”Samhällets viktigaste uppgift är att se till att alla barn och ungdomar ges samma möjligheter i skolan, får ett jobb och kan bidra till välfärden. Enbart repressiva åtgärder som SiS-hemplaceringar och fler fängelseplatser blir dyrt och destruktivt. Samhället måste skyddas från våldet och därför måste barn skyddas från att inte fastna i den spiral som leder dit.”

Privat

Peter Lind, trygghetssamordnare vid Södermalms stadsdelsförvaltning: ”Ett varaktigt stopp får man med hjälp av brottsförebyggande åtgärder, tidig upptäckt, bättre skolnärvaro och att unga män klarar intag till gymnasiet och har fritidssysselsättning. Det behövs mer aktiva föreningar och möjlighet till bidrag för att unga ska kunna sysselsätta sig på fritiden.”

Peter Lind, trygghetssamordnare vid Södermalms stadsdelsförvaltning: ”Ett varaktigt stopp får man med hjälp av brottsförebyggande åtgärder, tidig upptäckt, bättre skolnärvaro och att unga män klarar intag till gymnasiet och har fritidssysselsättning. Det behövs mer aktiva föreningar och möjlighet till bidrag för att unga ska kunna sysselsätta sig på fritiden.”

Victor Malmcrona

David Wall, samordnare för föräldravandring på Östermalm: ”Vi behöver mindre polarisering i politiken och samhället. Mer jämlika möjligheter till utbildning genom större resurser till skolan. Mer resurser till psykiatri, specialpedagoger, osv. En mer inkluderande arbetsmarknad. Ett större gemensamt engagemang i civilsamhället. Engagerade föräldrar och andra vuxna som prioriterar gemensamt ansvarstagande och stöd från stadsdelen.”

David Wall, samordnare för föräldravandring på Östermalm: ”Vi behöver mindre polarisering i politiken och samhället. Mer jämlika möjligheter till utbildning genom större resurser till skolan. Mer resurser till psykiatri, specialpedagoger, osv. En mer inkluderande arbetsmarknad. Ett större gemensamt engagemang i civilsamhället. Engagerade föräldrar och andra vuxna som prioriterar gemensamt ansvarstagande och stöd från stadsdelen.”

Privat

Malin Frick, samordnare på föreningen Nattvandring i Vasastan: ”Lagar och regler som styr upp ordentliga konsekvenser för olagligheter som misshandel, vapenhandel mm. Vi behöver även en aktiv skola som lär ut och varnar unga för de konsekvenser som kommer med brott, även i tidiga åldrar och vad det innebär för hela ens framtid. Fler poliser som syns och finns tillhands och kan vara förebilder för unga. Många vuxna och föräldrar som visar vägen och har civilkurage.”

Malin Frick, samordnare på föreningen Nattvandring i Vasastan: ”Lagar och regler som styr upp ordentliga konsekvenser för olagligheter som misshandel, vapenhandel mm. Vi behöver även en aktiv skola som lär ut och varnar unga för de konsekvenser som kommer med brott, även i tidiga åldrar och vad det innebär för hela ens framtid. Fler poliser som syns och finns tillhands och kan vara förebilder för unga. Många vuxna och föräldrar som visar vägen och har civilkurage.”

Privat

Ulrika Alexandersson, barn- och ungdomsföreningen KFUM Central: ”Fler bra vuxna behöver vara involverade i unga människors liv för att ge support, kärlek, uppmuntran och sätta ramar. Det behövs även ett samspel mellan myndigheter, föreningsliv och föräldrar. Det måste finnas alternativ för barnen för att förhindra rekrytering till destruktiva grupper. För ideell sektor behövs inte bara pengar utan engagemang i form av ledare och andra stödfunktioner.”

Ulrika Alexandersson, barn- och ungdomsföreningen KFUM Central: ”Fler bra vuxna behöver vara involverade i unga människors liv för att ge support, kärlek, uppmuntran och sätta ramar. Det behövs även ett samspel mellan myndigheter, föreningsliv och föräldrar. Det måste finnas alternativ för barnen för att förhindra rekrytering till destruktiva grupper. För ideell sektor behövs inte bara pengar utan engagemang i form av ledare och andra stödfunktioner.”

KFUM Central

Caroline Löfgren, fältassistent på Kungsholmen: ”Det behövs konkreta sätt att jobba på där fler aktörer är involverade eftersom samverkan är otroligt viktig. Alla aktörer har olika ansvarsområden men jobbar mot samma delmål och mål. Det bör även finnas en tydlig uppföljning, återkoppling och en tät kommunikation. Då tror jag att det leder till något varaktigt.”

Caroline Löfgren, fältassistent på Kungsholmen: ”Det behövs konkreta sätt att jobba på där fler aktörer är involverade eftersom samverkan är otroligt viktig. Alla aktörer har olika ansvarsområden men jobbar mot samma delmål och mål. Det bör även finnas en tydlig uppföljning, återkoppling och en tät kommunikation. Då tror jag att det leder till något varaktigt.”

Privat bild

Gustaf Jonsson, nattvandrarna på Kungsholmen: ”Ett större samarbete mellan medborgare, föreningar, polis, socialtjänst och skola. Det behövs en tydligare närpolis dit föreningar och nattvandrare samt övriga medborgare kan vända sig med frågor och funderingar. Fler vuxna ute innebär en lugnare miljö. Vi behöver fler engagerade vuxna som visar sig ute tillsammans med oss.”

Gustaf Jonsson, nattvandrarna på Kungsholmen: ”Ett större samarbete mellan medborgare, föreningar, polis, socialtjänst och skola. Det behövs en tydligare närpolis dit föreningar och nattvandrare samt övriga medborgare kan vända sig med frågor och funderingar. Fler vuxna ute innebär en lugnare miljö. Vi behöver fler engagerade vuxna som visar sig ute tillsammans med oss.”

Privat bild

Oskar Kotsalainen,verksamhetsansvarig för Kungsholmen Basket: ”Fungerande språk för barn och vuxna. Utan kommunikation ingen information.”

Oskar Kotsalainen,verksamhetsansvarig för Kungsholmen Basket: ”Fungerande språk för barn och vuxna. Utan kommunikation ingen information.”

Arkivbild

Moa Swalling, vikarierande trygghetssamordnare på Kungsholmen: "En fungerande samverkan som genomsyras av transparens mellan socialtjänst, polis, skola och andra aktörer gör att vi kan fånga upp unga som riskerar att rekryteras. Resurserna behöver fördelas jämnt och organisationer behöver ha rätt förutsättningar för att kunna samarbeta systematiskt över tid. viktigt att det finns en samsyn och att välfärdssystemet inte nedmonteras. Enbart med samlade krafter kan vi få bukt med gängvåldet."

Moa Swalling, vikarierande trygghetssamordnare på Kungsholmen: "En fungerande samverkan som genomsyras av transparens mellan socialtjänst, polis, skola och andra aktörer gör att vi kan fånga upp unga som riskerar att rekryteras. Resurserna behöver fördelas jämnt och organisationer behöver ha rätt förutsättningar för att kunna samarbeta systematiskt över tid. viktigt att det finns en samsyn och att välfärdssystemet inte nedmonteras. Enbart med samlade krafter kan vi få bukt med gängvåldet."

Privat

Anders Wahlqvist, projektledare för socialt ansvarstagande på bostadsbolaget Ikano i Rågsved: ”För att få ett varaktigt stopp behövs många förebyggande åtgärder. En väl fungerande skola, förskola och fritids, med stabila vuxna förebilder, som hjälper till och tar hand om eleverna i ett tidigt stadium. Närvarande och trygga vuxna runt ungdomarna. Familjehem där ungdomarna får ’rätt’ förebilder. I det akuta läge som är nu har rättsväsendet en tuff uppgift. Där kan extra resurser behövas.”

Anders Wahlqvist, projektledare för socialt ansvarstagande på bostadsbolaget Ikano i Rågsved: ”För att få ett varaktigt stopp behövs många förebyggande åtgärder. En väl fungerande skola, förskola och fritids, med stabila vuxna förebilder, som hjälper till och tar hand om eleverna i ett tidigt stadium. Närvarande och trygga vuxna runt ungdomarna. Familjehem där ungdomarna får ’rätt’ förebilder. I det akuta läge som är nu har rättsväsendet en tuff uppgift. Där kan extra resurser behövas.”

Angie Gray

Frida Ulvegren, bibliotekarie, Östberga kulturhus och bibliotek: ”Stärka familjer i utanförskapsområdens ekonomi. Om barn växer upp i fattigdom med en förälder som inte har pengar till mer än mat för dagen, och inga kontakter i som kan fixa jobb med sjysst lön, då finns inte många andra möjligheter för barnet än att börja arbeta för gängkriminella. Att tjäna någon tusenlapp för att flytta på en väska blir svårt att tacka nej till.”

Frida Ulvegren, bibliotekarie, Östberga kulturhus och bibliotek: ”Stärka familjer i utanförskapsområdens ekonomi. Om barn växer upp i fattigdom med en förälder som inte har pengar till mer än mat för dagen, och inga kontakter i som kan fixa jobb med sjysst lön, då finns inte många andra möjligheter för barnet än att börja arbeta för gängkriminella. Att tjäna någon tusenlapp för att flytta på en väska blir svårt att tacka nej till.”

Privat

Annalena Sandgren, initiativtagare till ideella föreningen och kulturprojektet Humans of Dalen: "Vi behöver en massiv satsning socialt och på skolan. Ett välfärdssamhälle som skapar trygghet och tro på framtiden, med en fungerande bostadspolitik och där skola och kultur- och fritidssektorn möter upp och kompenserar för de brister som finns i barns hemmiljöer."

Annalena Sandgren, initiativtagare till ideella föreningen och kulturprojektet Humans of Dalen: "Vi behöver en massiv satsning socialt och på skolan. Ett välfärdssamhälle som skapar trygghet och tro på framtiden, med en fungerande bostadspolitik och där skola och kultur- och fritidssektorn möter upp och kompenserar för de brister som finns i barns hemmiljöer."

Privat

Clas Cederlid, trygghetsstrateg i Hägersten-Älvsjö stadsdel: ”Att polis och rättsväsen ges resurser och verktyg så att brott kan utredas, klaras upp och gärningspersoner dömas. Att socialtjänsten och vårdgivare ger adekvata insatser och att vår samverkan mellan skola, polis, fritid och socialtjänst stärks och information delas. Att stärka det förebyggande arbetet, och stärka samverkan mellan myndigheter och civilsamhället för att motverka utsatta områden och öppna drogscener.”

Clas Cederlid, trygghetsstrateg i Hägersten-Älvsjö stadsdel: ”Att polis och rättsväsen ges resurser och verktyg så att brott kan utredas, klaras upp och gärningspersoner dömas. Att socialtjänsten och vårdgivare ger adekvata insatser och att vår samverkan mellan skola, polis, fritid och socialtjänst stärks och information delas. Att stärka det förebyggande arbetet, och stärka samverkan mellan myndigheter och civilsamhället för att motverka utsatta områden och öppna drogscener.”

Privat

Åsa Szekely Björndal, ordförande i Värmdö nattvandrare: ”Det krävs ett stort engagemang och samarbete mellan många olika delar av samhället. Då kan man upptäcka risker, jobba med program och se framsteg mot att stoppa gängvåldet. Insatser bör fokusera på utbildning och stöd till unga och deras familjer, samtidigt som man bekämpar tillgången till illegala vapen. Man behöver ge unga alternativ till kriminalitet och på så sätt stoppa gängvåldet. Åtgärderna måste inkludera både utbildning, socialt stöd och brottsbekämpning.”

Åsa Szekely Björndal, ordförande i Värmdö nattvandrare: ”Det krävs ett stort engagemang och samarbete mellan många olika delar av samhället. Då kan man upptäcka risker, jobba med program och se framsteg mot att stoppa gängvåldet. Insatser bör fokusera på utbildning och stöd till unga och deras familjer, samtidigt som man bekämpar tillgången till illegala vapen. Man behöver ge unga alternativ till kriminalitet och på så sätt stoppa gängvåldet. Åtgärderna måste inkludera både utbildning, socialt stöd och brottsbekämpning.”

privat

Alex Airosto, 17, och Denise Höglund 16, på fältverksamhet Polarna Värmdö: ”Att arbeta förebyggande med insatser som når ut till alla i tidigt skede. Alla behöver hjälpas åt att stoppa rekryteringen av yngre till kriminalitet. Uppmärksamma normbrytande beteenden i tidig ålder och se till att barnen och familjen får stöd. Låt polisen få jobba mer förebyggande och inte bara i det akuta. Tullen behöver få fler resurser för att förstärka sina rutinkontroller.

Alex Airosto, 17, och Denise Höglund 16, på fältverksamhet Polarna Värmdö: ”Att arbeta förebyggande med insatser som når ut till alla i tidigt skede. Alla behöver hjälpas åt att stoppa rekryteringen av yngre till kriminalitet. Uppmärksamma normbrytande beteenden i tidig ålder och se till att barnen och familjen får stöd. Låt polisen få jobba mer förebyggande och inte bara i det akuta. Tullen behöver få fler resurser för att förstärka sina rutinkontroller.

Privat

Ingela Ström, drivande i Nattvandring Fruängen & Västertorp: ”Att samhället gör satsningar som bidrar till att färre barn dras till gängen. Det finns massor med personer som vet vad som behöver göras för satsningar, lyssna på dem i stället för att bara tro att fler poliser och hårdare straff kommer att lösa problemet. Jag hoppas också att fler vill och vågar engagera sig i frivilliga initiativ, antingen genom att delta och ge av sin tid eller via donationer.”

Ingela Ström, drivande i Nattvandring Fruängen & Västertorp: ”Att samhället gör satsningar som bidrar till att färre barn dras till gängen. Det finns massor med personer som vet vad som behöver göras för satsningar, lyssna på dem i stället för att bara tro att fler poliser och hårdare straff kommer att lösa problemet. Jag hoppas också att fler vill och vågar engagera sig i frivilliga initiativ, antingen genom att delta och ge av sin tid eller via donationer.”

Privat

Efkan Atci, administrativ chef på Vendelsömalmskolan och ledare för nattfotboll: ”Att vårdnadshavare, polis, rättsväsende, välfärd, civilsamhälle och näringsliv samarbetar. Fler vuxna förebilder, vilket konstrueras genom relationer. Vi måste hjälpa de ungdomar som har det svårt i skolan, mår dåligt eller inte känner någon tillhörighet. Det görs genom mer pengar till specialpedagoger, kuratorer, lärare. Vi måste fånga dessa unga tidigt och det gör vi i skolan.”

Efkan Atci, administrativ chef på Vendelsömalmskolan och ledare för nattfotboll: ”Att vårdnadshavare, polis, rättsväsende, välfärd, civilsamhälle och näringsliv samarbetar. Fler vuxna förebilder, vilket konstrueras genom relationer. Vi måste hjälpa de ungdomar som har det svårt i skolan, mår dåligt eller inte känner någon tillhörighet. Det görs genom mer pengar till specialpedagoger, kuratorer, lärare. Vi måste fånga dessa unga tidigt och det gör vi i skolan.”

Privat

Thommy Brännström, kommunpolis Lidingö: ”Att samhällets samlade resurser gör allt för att stoppa nyrekryteringen samtidigt som rättsväsendet jobbar hårt för att förhindra, gripa och lagföra de människor som är en del av det nu pågående gängvåldet. Resurser är viktiga i det förebyggande arbetet vad avser skola, fritid och socialtjänst. Jobba långsiktigt och  brottsförebyggande i våra stadsdelar och kommuner samt ökad förmåga i det brottsutredande arbetet.”

Thommy Brännström, kommunpolis Lidingö: ”Att samhällets samlade resurser gör allt för att stoppa nyrekryteringen samtidigt som rättsväsendet jobbar hårt för att förhindra, gripa och lagföra de människor som är en del av det nu pågående gängvåldet. Resurser är viktiga i det förebyggande arbetet vad avser skola, fritid och socialtjänst. Jobba långsiktigt och brottsförebyggande i våra stadsdelar och kommuner samt ökad förmåga i det brottsutredande arbetet.”

Pekka Pääkkö

Andy Danevid, barn- och ungdomsansvarig på IFK Lidingö FK: ”Fler vuxna per barn i skolan och skapa naturliga och stimulerande miljöer efter skoltid. Fller fotbollsplaner och idrottshallar. Gärna något mer samlat till Lidingövallen så de fina föreningar som är verksamma där idag kan arbeta ihop och gemensamt ta hand om fler, inte minst kvällstid.”

Andy Danevid, barn- och ungdomsansvarig på IFK Lidingö FK: ”Fler vuxna per barn i skolan och skapa naturliga och stimulerande miljöer efter skoltid. Fller fotbollsplaner och idrottshallar. Gärna något mer samlat till Lidingövallen så de fina föreningar som är verksamma där idag kan arbeta ihop och gemensamt ta hand om fler, inte minst kvällstid.”

Pekka Pääkkö

Nora Khalil, författare och lärare, bor i Alby: "Skolan är väldigt central. Vi får ofta höra att många som hamnat fel gjort det på grund av misslyckad skolgång. Det innebär oftast att eleverna inte får stödet de behöver och därmed ingen framtidstro. Sedan spelar rasism och diskriminering på arbetsmarknaden en stor roll. Det är svårt att motivera en ungdom till att drömma stort och studera när den sedan får höra på tv att ‘alla invandrare är problemet’ eller att ingen i omgivningen får jobb på grund av hur den ser ut."

Nora Khalil, författare och lärare, bor i Alby: "Skolan är väldigt central. Vi får ofta höra att många som hamnat fel gjort det på grund av misslyckad skolgång. Det innebär oftast att eleverna inte får stödet de behöver och därmed ingen framtidstro. Sedan spelar rasism och diskriminering på arbetsmarknaden en stor roll. Det är svårt att motivera en ungdom till att drömma stort och studera när den sedan får höra på tv att ‘alla invandrare är problemet’ eller att ingen i omgivningen får jobb på grund av hur den ser ut."

Eira Desax

Erol Tümen, uppsökare på avhopparenheten på Huddinge kommun: "Att arbeta förebyggande och att införa tidiga insatser och synliggöra socialtjänstens arbete i de socioekonomiska problemområdena."

Erol Tümen, uppsökare på avhopparenheten på Huddinge kommun: "Att arbeta förebyggande och att införa tidiga insatser och synliggöra socialtjänstens arbete i de socioekonomiska problemområdena."

Pernilla Fagerström

Imran Lodhi, föreståndare för ideell spontanidrott i Storvreten: ”Att uppmärksamma dessa typer av problem tidigt, redan vid 10-årsåldern. Att bland annat visa hur sociala medier kan framställa en förvrängd bild av ämnen kopplat till gängvåldet. Det är viktigt att vi fortsätter hålla våra aktiviteter som vi gör på helgerna, och fortsätter samarbete med andra föreningar, verksamheter samt ungdomsgårdar. Men också underlätta för ungdomar att få en fot in i arbetsmarknaden eller inom olika utbildningar.”

Imran Lodhi, föreståndare för ideell spontanidrott i Storvreten: ”Att uppmärksamma dessa typer av problem tidigt, redan vid 10-årsåldern. Att bland annat visa hur sociala medier kan framställa en förvrängd bild av ämnen kopplat till gängvåldet. Det är viktigt att vi fortsätter hålla våra aktiviteter som vi gör på helgerna, och fortsätter samarbete med andra föreningar, verksamheter samt ungdomsgårdar. Men också underlätta för ungdomar att få en fot in i arbetsmarknaden eller inom olika utbildningar.”

Sacharias Källdén

Jonas Morin, ordförande Huddinge basket: ”Vi behöver se till att barn och ungdomar inte hamnar i utanförskap. Till exempel viktigt att gå ut skolan med gymnasiebehörighet och att det finns mötesplatser där unga kan träffas och få ett sammanhang. Här spelar förenings- och idrottslivet en stor roll. Tyvärr är detta inte alltid tillgängligt för alla i dag. Det är viktigt att sänka trösklarna till dessa aktiviteter så att alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter oavsett var man bor.”

Jonas Morin, ordförande Huddinge basket: ”Vi behöver se till att barn och ungdomar inte hamnar i utanförskap. Till exempel viktigt att gå ut skolan med gymnasiebehörighet och att det finns mötesplatser där unga kan träffas och få ett sammanhang. Här spelar förenings- och idrottslivet en stor roll. Tyvärr är detta inte alltid tillgängligt för alla i dag. Det är viktigt att sänka trösklarna till dessa aktiviteter så att alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter oavsett var man bor.”

Angie Gray

Krister Tegnestrand, rektor på Brandbergsskolan i Haninge kommun: "I socialt utsatta områden behövs resurser för att arbeta kompensatoriskt och visa att utbildning är ett bättre alternativ än kriminalitet. Lyckad skolgång ger självförtroende och möjligheter att välja ett för samhället och individen positivare alternativ än kriminalitet."

Krister Tegnestrand, rektor på Brandbergsskolan i Haninge kommun: "I socialt utsatta områden behövs resurser för att arbeta kompensatoriskt och visa att utbildning är ett bättre alternativ än kriminalitet. Lyckad skolgång ger självförtroende och möjligheter att välja ett för samhället och individen positivare alternativ än kriminalitet."

Privat

Olle Magnfors, föreståndare Vällingby Folkets hus: "Det rapporteras alldeles för mycket om gängkriminaliteten och sprängningar – det ger en skev bild, jag är rädd att det normaliseras i det kollektiva medvetandet. Jag tycker det är kul att lyfta ungdomar i sin kreativitet genom Folkets hus, men allt man hör om är hur det ska skäras i kulturbudgetar och bara satsas på polisen. Då vill man bara till en annan planet."

Olle Magnfors, föreståndare Vällingby Folkets hus: "Det rapporteras alldeles för mycket om gängkriminaliteten och sprängningar – det ger en skev bild, jag är rädd att det normaliseras i det kollektiva medvetandet. Jag tycker det är kul att lyfta ungdomar i sin kreativitet genom Folkets hus, men allt man hör om är hur det ska skäras i kulturbudgetar och bara satsas på polisen. Då vill man bara till en annan planet."

Privat

Toni Mellblom, stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby: ”Bara samhällets gemensamma kraft kan stoppa gängvåldet. Förskolan, skolan och gymnasiet har en avgörande betydelse för ungas förutsättningar och där behövs mer resurser. Detsamma gäller fritidsgårdar, kulturskolan och idrottsaktiviteter. Nattvandrare, fältassistenter och fritidsledare skulle behöva bli fler.”

Toni Mellblom, stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby: ”Bara samhällets gemensamma kraft kan stoppa gängvåldet. Förskolan, skolan och gymnasiet har en avgörande betydelse för ungas förutsättningar och där behövs mer resurser. Detsamma gäller fritidsgårdar, kulturskolan och idrottsaktiviteter. Nattvandrare, fältassistenter och fritidsledare skulle behöva bli fler.”

Stockholms stad

Ana Zanabria, fritidsledare inom fritidsgårdarna i Hässelby-Vällingby: "Vi fångar upp barn i Hässelby-Vällingby redan i 12-13-årsåldern. Men föräldrakontakten hade behövt förstärkas. Att vi förstår varandra och kan samarbeta bättre med föräldrarna krävs för bättre resultat. Samarbetet med skolpersonal, polisen, socialtjänsten och föreningar kan alltid bli bättre."

Ana Zanabria, fritidsledare inom fritidsgårdarna i Hässelby-Vällingby: "Vi fångar upp barn i Hässelby-Vällingby redan i 12-13-årsåldern. Men föräldrakontakten hade behövt förstärkas. Att vi förstår varandra och kan samarbeta bättre med föräldrarna krävs för bättre resultat. Samarbetet med skolpersonal, polisen, socialtjänsten och föreningar kan alltid bli bättre."

Privat

Carina Strand, fritidsledare inom Hässelby-Vällingbys skolor och loppisprofil: ”Jag vill se fler personer som direkt jobbar med ungdomarna, som syns. Jag hävdar att det är dags att stänga fritidsgårdarna och i stället låta eleverna vara kvar i skolan och chilla på eftermiddagarna och kvällen. Lokaler där där de erbjuds läxhjälp och mellis med mera under ordnade former.”

Carina Strand, fritidsledare inom Hässelby-Vällingbys skolor och loppisprofil: ”Jag vill se fler personer som direkt jobbar med ungdomarna, som syns. Jag hävdar att det är dags att stänga fritidsgårdarna och i stället låta eleverna vara kvar i skolan och chilla på eftermiddagarna och kvällen. Lokaler där där de erbjuds läxhjälp och mellis med mera under ordnade former.”

Privat

Jamila Lodhi, biträdande enhetschef för fältassistenterna i Hässelby-Vällingby: "Alla krafter behövs, ingen verksamhet kan ensam lösa problemen. Att fortsätta det sociala uppsökande arbetet som våra fältassistenter gör kan vi fånga upp ungdomar i ett tidigt skede och hjälpa dem hitta meningsfull fritid och sysselsättning. Skolsocionomerna kan hjälpa elever att öka sin närvaro i skolan."

Jamila Lodhi, biträdande enhetschef för fältassistenterna i Hässelby-Vällingby: "Alla krafter behövs, ingen verksamhet kan ensam lösa problemen. Att fortsätta det sociala uppsökande arbetet som våra fältassistenter gör kan vi fånga upp ungdomar i ett tidigt skede och hjälpa dem hitta meningsfull fritid och sysselsättning. Skolsocionomerna kan hjälpa elever att öka sin närvaro i skolan."

Privat

Lena Törnblom Löfquist, samordningschef kommunstyrelseförvaltningen Ekerö kommun: ”Stort behov av att börja i yngre åldrar med det förebyggande arbetet med barn och ungdomar i riskzon för utanförskap och dess konsekvenser. Min personliga uppfattning är att vi behöver minska stressen i skolan, öka stödet till unga i skolan samt vårdnadshavare. Öka möjligheten att bryta sekretess och öka operativ samverkan mellan polis och socialtjänst. Ge polisen ökade spaningsförutsättningar.”

Lena Törnblom Löfquist, samordningschef kommunstyrelseförvaltningen Ekerö kommun: ”Stort behov av att börja i yngre åldrar med det förebyggande arbetet med barn och ungdomar i riskzon för utanförskap och dess konsekvenser. Min personliga uppfattning är att vi behöver minska stressen i skolan, öka stödet till unga i skolan samt vårdnadshavare. Öka möjligheten att bryta sekretess och öka operativ samverkan mellan polis och socialtjänst. Ge polisen ökade spaningsförutsättningar.”

Rodrigo Paras

Alvaro Zagal, Brommbo och samhällsvetare/ungdomssamordnare Stockholms stad: ”Politiska och ekonomiska satsningar både i vård, skola och omsorg för det är där vi tappar ungdomarna.”

Alvaro Zagal, Brommbo och samhällsvetare/ungdomssamordnare Stockholms stad: ”Politiska och ekonomiska satsningar både i vård, skola och omsorg för det är där vi tappar ungdomarna.”

Privat

Alejandra Chacin, samordnare för stödet till anhöriga till personer som lever en kriminell livsstil, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning: ”Förbyggande arbetet, nära samarbete mellan myndigheter samt skolan, vården, civilsamhället och anhöriga föräldrar. Fortsätta med arbetet kring avhopp, erbjuda rätt typ av insats. Tro på anhörigas oro, ta det på allvar.”

Alejandra Chacin, samordnare för stödet till anhöriga till personer som lever en kriminell livsstil, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning: ”Förbyggande arbetet, nära samarbete mellan myndigheter samt skolan, vården, civilsamhället och anhöriga föräldrar. Fortsätta med arbetet kring avhopp, erbjuda rätt typ av insats. Tro på anhörigas oro, ta det på allvar.”

Privat

Pamela Rizk, lärare på Herrestaskolan och Årets Lärare i Järfälla kommun 2023: ”Forskning visar på kopplingar mellan skolmisslyckande och risk för att hamna i brottslighet. Elever som misslyckas i skolan söker sig till gängen för gemenskap, samhörighet och trygghet. De som blir stigmatiserade för sitt misslyckande i skolan kan få social status och respekt i gängen. Nedskärningar i skolan hindrar barn från att få den utbildning de har rätt till, speciellt elever som är i behov av särskilt stöd.”

Pamela Rizk, lärare på Herrestaskolan och Årets Lärare i Järfälla kommun 2023: ”Forskning visar på kopplingar mellan skolmisslyckande och risk för att hamna i brottslighet. Elever som misslyckas i skolan söker sig till gängen för gemenskap, samhörighet och trygghet. De som blir stigmatiserade för sitt misslyckande i skolan kan få social status och respekt i gängen. Nedskärningar i skolan hindrar barn från att få den utbildning de har rätt till, speciellt elever som är i behov av särskilt stöd.”

Privat

Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde Bromma församling: ”Alla människor behöver ett sammanhang där man, utifrån gemensamma riktlinjer, får möjlighet att samtala kring vad som krävs för att skapa ett gemensamt gott samhälle. Detta gäller inte minst barn och ungdomar. Oavsett om det är skola, fritidsgård, församling eller idrottsförening; det måste finnas vuxna som både kan och vill ta diskussionen, vara föredömen och vid behov säga; ’Inte okej!’”

Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde Bromma församling: ”Alla människor behöver ett sammanhang där man, utifrån gemensamma riktlinjer, får möjlighet att samtala kring vad som krävs för att skapa ett gemensamt gott samhälle. Detta gäller inte minst barn och ungdomar. Oavsett om det är skola, fritidsgård, församling eller idrottsförening; det måste finnas vuxna som både kan och vill ta diskussionen, vara föredömen och vid behov säga; ’Inte okej!’”

Bromma församling

Aiya Mohsen Ali, ledare för ungdomsföreningen Swat i Järfälla. "Förebyggande arbete och operativa insatser mot kriminalitet. Skolan ska vara i fokus och främja integration och trygghet. En meningsfull fritid ska inte kosta så mycket så att det inte blir en klassfråga. Relationer mellan vuxna och unga i skolan försvinner på grund av arbetspress. Kriminella kan ge det som samhället missar. Odlar vi en stark tillhörighet, självkänsla och trygghet hos barn får de kriminella svårare att locka dem.

Aiya Mohsen Ali, ledare för ungdomsföreningen Swat i Järfälla. "Förebyggande arbete och operativa insatser mot kriminalitet. Skolan ska vara i fokus och främja integration och trygghet. En meningsfull fritid ska inte kosta så mycket så att det inte blir en klassfråga. Relationer mellan vuxna och unga i skolan försvinner på grund av arbetspress. Kriminella kan ge det som samhället missar. Odlar vi en stark tillhörighet, självkänsla och trygghet hos barn får de kriminella svårare att locka dem.

Erik Lejdelin

Thomas Ålander, fältassistent Ekerö komun: ”För att få ett hållbart stopp på gängvåld behövs en bred strategi. Det handlar om att ge unga utbildning, jobbmöjligheter och samhällsstöd samtidigt som man tacklar grundproblemen som fattigdom och bristande utbildning.”

Thomas Ålander, fältassistent Ekerö komun: ”För att få ett hållbart stopp på gängvåld behövs en bred strategi. Det handlar om att ge unga utbildning, jobbmöjligheter och samhällsstöd samtidigt som man tacklar grundproblemen som fattigdom och bristande utbildning.”

Privat

Caroline Ankarström, brottsförebyggande strateg på Upplands Väsby kommun: ”Stoppa insocialiseringen och nyrekryteringen till kriminella miljöer samt minska narkotikaanvändandet då gängvåldet drivs av narkotikamarknaden.”

Caroline Ankarström, brottsförebyggande strateg på Upplands Väsby kommun: ”Stoppa insocialiseringen och nyrekryteringen till kriminella miljöer samt minska narkotikaanvändandet då gängvåldet drivs av narkotikamarknaden.”

Privat

Mike Perry, lärare och ordförande i Bollstanäs basket: ”Understimulerade ungdomar har lätt att hitta på dumheterr. Här behövs bra förebilder som kan få in ungdomarna i föreningslivet. Kommunen kan ha gratis bussar som hämtar 16.30 och kör dem till olika lokaler, och sen hem. Ekonomisk hjälp för de som inte kan betala. Ungdomsställen där de kan prata av sig med vuxna är efterfrågat bland ungdomarna.”

Mike Perry, lärare och ordförande i Bollstanäs basket: ”Understimulerade ungdomar har lätt att hitta på dumheterr. Här behövs bra förebilder som kan få in ungdomarna i föreningslivet. Kommunen kan ha gratis bussar som hämtar 16.30 och kör dem till olika lokaler, och sen hem. Ekonomisk hjälp för de som inte kan betala. Ungdomsställen där de kan prata av sig med vuxna är efterfrågat bland ungdomarna.”

Privat

Ida Dehnisch, kommunpolis i Järfälla: ” En viktig del är att, tillsammans med övriga samhället, stoppa nyrekryteringen till kriminella nätverk. Här är det avgörande att andra myndigheter, näringsliv, föreningar, bostadsbolag och andra aktörer i samhället samt barnens och ungdomarnas föräldrar tar ansvar. I båda våra kommuner pågår ett stort arbete med att arbeta kring dessa frågor genom att bl.a. nå ut till föräldrar och skolpersonal.”

Ida Dehnisch, kommunpolis i Järfälla: ” En viktig del är att, tillsammans med övriga samhället, stoppa nyrekryteringen till kriminella nätverk. Här är det avgörande att andra myndigheter, näringsliv, föreningar, bostadsbolag och andra aktörer i samhället samt barnens och ungdomarnas föräldrar tar ansvar. I båda våra kommuner pågår ett stort arbete med att arbeta kring dessa frågor genom att bl.a. nå ut till föräldrar och skolpersonal.”

Erik Lejdelin

Johan Segerfeldt, rektor på Väsby skola: ”Först och främst måste man få bort dem från gatan som initierar detta. Det spelar ingen roll vad vi gör i skolan om eleverna möter kriminella som aktivt arbetar för att få in dem i kriminalitet när de kommer hem. Sedan handlar det inte bara om resurser, utan även om hur vi använder resurserna. Men det är hos rättsväsendet som tillkortakommandena är mest uppenbara.”

Johan Segerfeldt, rektor på Väsby skola: ”Först och främst måste man få bort dem från gatan som initierar detta. Det spelar ingen roll vad vi gör i skolan om eleverna möter kriminella som aktivt arbetar för att få in dem i kriminalitet när de kommer hem. Sedan handlar det inte bara om resurser, utan även om hur vi använder resurserna. Men det är hos rättsväsendet som tillkortakommandena är mest uppenbara.”

Petter Beckman/arkiv

Niklas Heggestad, ungdomslagledare i Apollon Solna FK: ”Främst handlar det om att fånga upp barn och unga tidigt. Då blir det svårare för gängen att rekrytera nya medlemmar. Skolan behöver mer resurser. När jag var barn i Hälsingland tror jag det fanns sex heltidsanställda kamratstödjare som riktade sig till, och fångade upp, de lite stökigare kidsen, de som skolkade och inte orkade med skolan.”

Niklas Heggestad, ungdomslagledare i Apollon Solna FK: ”Främst handlar det om att fånga upp barn och unga tidigt. Då blir det svårare för gängen att rekrytera nya medlemmar. Skolan behöver mer resurser. När jag var barn i Hälsingland tror jag det fanns sex heltidsanställda kamratstödjare som riktade sig till, och fångade upp, de lite stökigare kidsen, de som skolkade och inte orkade med skolan.”

Stefan Källstigen

Talal Imam, integrationssamordnare i Järfälla kommun: ”Vårdnadshavare behöver nås av information i ett tidigt skede och erbjudas samtal om risk- och skyddsfaktorer. Vi behöver öka resurser till skolorna och andra myndigheter som exempelvis socialtjänsten. Vi måste fortsätter motverka segregationen och erbjuda meningsfulla aktiviteter och fler arbetstillfällen till ungdomarna.”

Talal Imam, integrationssamordnare i Järfälla kommun: ”Vårdnadshavare behöver nås av information i ett tidigt skede och erbjudas samtal om risk- och skyddsfaktorer. Vi behöver öka resurser till skolorna och andra myndigheter som exempelvis socialtjänsten. Vi måste fortsätter motverka segregationen och erbjuda meningsfulla aktiviteter och fler arbetstillfällen till ungdomarna.”

Privat

Lotten Jonsson, jobbcoach och verksamhetsansvarig för Jobbfabriken i Solna: ” Vi måste se utifrån det akuta läget och stärka resurserna till polis och fältassistenter. Vi måste samtidigt jobba preventivt, satsa på fritidsgårdar och ett tillgängligt föreningsliv som fångar upp. Dessa ungdomar har tappat förtroendet för vuxenvärlden och tron på framtiden. Då behövs tillgängliga stabila vuxna som lyssnar in men samtidigt reagerar och agerar men ger hopp!”

Lotten Jonsson, jobbcoach och verksamhetsansvarig för Jobbfabriken i Solna: ” Vi måste se utifrån det akuta läget och stärka resurserna till polis och fältassistenter. Vi måste samtidigt jobba preventivt, satsa på fritidsgårdar och ett tillgängligt föreningsliv som fångar upp. Dessa ungdomar har tappat förtroendet för vuxenvärlden och tron på framtiden. Då behövs tillgängliga stabila vuxna som lyssnar in men samtidigt reagerar och agerar men ger hopp!”

Stefan Källstigen

Nina Engqvist, lärare och ideell klubbledare: ”Jag tror att det absolut viktigaste är att skapa en större delaktighet för barn och ungdomar. Skolan idag är oerhört komplex och många hittar inte sin naturliga och självklara plats. Politiska beslut måste till där arbetsmiljö, säkerhet och löner säkerställs som gör att fler vill utbilda sig till lärare och fritidspedagoger.”

Nina Engqvist, lärare och ideell klubbledare: ”Jag tror att det absolut viktigaste är att skapa en större delaktighet för barn och ungdomar. Skolan idag är oerhört komplex och många hittar inte sin naturliga och självklara plats. Politiska beslut måste till där arbetsmiljö, säkerhet och löner säkerställs som gör att fler vill utbilda sig till lärare och fritidspedagoger.”

Åsa Sommarström

Mathias Johansson, verksamhetsansvarig på Fabrik 38 i Solna: ”I det längre perspektivet behöver vi stärka alla professioner, vårdnadshavare och alla övriga som kommer i kontakt med våra unga. Jag tror att mest krut behöver läggas på förskola och skola för att kunna ge tidiga insatser. Samverkan mellan olika aktörer är superviktigt, liksom att skapa ett förtroende för skola, polis och socialtjänst. Här och nu handlar det mycket om polisiära insatser.”

Mathias Johansson, verksamhetsansvarig på Fabrik 38 i Solna: ”I det längre perspektivet behöver vi stärka alla professioner, vårdnadshavare och alla övriga som kommer i kontakt med våra unga. Jag tror att mest krut behöver läggas på förskola och skola för att kunna ge tidiga insatser. Samverkan mellan olika aktörer är superviktigt, liksom att skapa ett förtroende för skola, polis och socialtjänst. Här och nu handlar det mycket om polisiära insatser.”

Privat

Niklas Ylipää, ordförande samt skid- och skidskytteledare hos Mälarö SOK, fd polis: ”Alla barn behöver ett sammanhang, och känna sig lyckade. När det behovet inte tillgodoses i hemmet skapar barnen egna sammanhang, ibland riktigt osunda. Samhället behöver erbjuda dem rätt sammanhang, främst i skolan. Men många av dessa barn klarar inte dess krav och brist på anpassning. Föreningslivet fyller den luckan, då barnen kämpar ihop med andra med samma intresse, för att bli bra på något.”

Niklas Ylipää, ordförande samt skid- och skidskytteledare hos Mälarö SOK, fd polis: ”Alla barn behöver ett sammanhang, och känna sig lyckade. När det behovet inte tillgodoses i hemmet skapar barnen egna sammanhang, ibland riktigt osunda. Samhället behöver erbjuda dem rätt sammanhang, främst i skolan. Men många av dessa barn klarar inte dess krav och brist på anpassning. Föreningslivet fyller den luckan, då barnen kämpar ihop med andra med samma intresse, för att bli bra på något.”

Privat

Per Olsson, ordförande i Danderyds SK Fotbollsförening: ”Aktörer som preventivt kan bidra till att fler ungdomar hålls utanför brottslighet bör får mer resurser. Ett gott föreningsliv skapar ett sunt sammanhang och ett moraliskt ramverk. Långsiktigt kan det bidra till att tydliggöra ett samhälles grund, funktion och potential. Ett uppvärderat närvarostöd kan möjliggöra en mer attraktiv föreningsverksamhet i en tid då det ideella engagemanget avtar”.

Per Olsson, ordförande i Danderyds SK Fotbollsförening: ”Aktörer som preventivt kan bidra till att fler ungdomar hålls utanför brottslighet bör får mer resurser. Ett gott föreningsliv skapar ett sunt sammanhang och ett moraliskt ramverk. Långsiktigt kan det bidra till att tydliggöra ett samhälles grund, funktion och potential. Ett uppvärderat närvarostöd kan möjliggöra en mer attraktiv föreningsverksamhet i en tid då det ideella engagemanget avtar”.

Anton Kyhlbäck

Linda Östling, förskolelärare i Sollentuna: ”Vi måste satsa på barn och deras familjer från början. Satsar vi på barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna. Förskolan behöver mer resurser. Vi ser tidigt tecken på vilka barn som behöver hjälp, stöd och anpassningar så att de inte sedan ska hamna i kriminalitet och utanförskap.”

Linda Östling, förskolelärare i Sollentuna: ”Vi måste satsa på barn och deras familjer från början. Satsar vi på barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna. Förskolan behöver mer resurser. Vi ser tidigt tecken på vilka barn som behöver hjälp, stöd och anpassningar så att de inte sedan ska hamna i kriminalitet och utanförskap.”

Privat

Therese Skoglund Shekarabi, kommunpolis i Järva: ”Att jobba brottsförebyggande och bryta nyrekryteringen av våra barn in i gängen. Rättsvårdande myndigheter behöver kroka arm med skola, civilsamhälle, föräldrar och näringslivet. Alla kan göra något, varje liten insats räknas. Det kan vara läxläsning, nattvandring eller en granne som larmar när någon blir slagen på våningen ovan."

Therese Skoglund Shekarabi, kommunpolis i Järva: ”Att jobba brottsförebyggande och bryta nyrekryteringen av våra barn in i gängen. Rättsvårdande myndigheter behöver kroka arm med skola, civilsamhälle, föräldrar och näringslivet. Alla kan göra något, varje liten insats räknas. Det kan vara läxläsning, nattvandring eller en granne som larmar när någon blir slagen på våningen ovan."

Stefan Källstigen

Hussein Farah, imam på Islamiska Kulturcenter i Rinkeby: ”Det viktigaste är att nyrekryteringarna till gängen stoppas. Det behövs satsa stora resurser på skolan samt fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.”

Hussein Farah, imam på Islamiska Kulturcenter i Rinkeby: ”Det viktigaste är att nyrekryteringarna till gängen stoppas. Det behövs satsa stora resurser på skolan samt fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.”

Privat

Hagi Farah, tidigare medborgarvärd i Järva: ”Det är extremt viktigt att jobba med tullen, det är där alla droger och vapen kommer in. Partyknarkare som köper kokain måste ta sitt ansvar och straffas hårdare. Det måste finnas större möjlighet till snabb avhopparverksamhet, man ska kunna lämna sitt område direkt om man vill bort från sitt kriminella liv.”

Hagi Farah, tidigare medborgarvärd i Järva: ”Det är extremt viktigt att jobba med tullen, det är där alla droger och vapen kommer in. Partyknarkare som köper kokain måste ta sitt ansvar och straffas hårdare. Det måste finnas större möjlighet till snabb avhopparverksamhet, man ska kunna lämna sitt område direkt om man vill bort från sitt kriminella liv.”

Emma Löf Hagström

Alexander Antonian, kommunpolis Danderyd: ”Som jag ser det handlar det om att bryta ungas destruktiva beteende genom att se till att de väljer avstå från kriminalitet. Därutöver är det viktigt att rättsväsendet ser till att lagföra de som begår brot”.

Alexander Antonian, kommunpolis Danderyd: ”Som jag ser det handlar det om att bryta ungas destruktiva beteende genom att se till att de väljer avstå från kriminalitet. Därutöver är det viktigt att rättsväsendet ser till att lagföra de som begår brot”.

Jens Kassnert

John Norberg, kommunpolis Sigtuna: ”En viktig åtgärd som jag ser är starkare ungdomar som kan säga ifrån och ta avstånd från att rekryteras. Där behöver både föräldrar, socialtjänst och skola stärkas.”

John Norberg, kommunpolis Sigtuna: ”En viktig åtgärd som jag ser är starkare ungdomar som kan säga ifrån och ta avstånd från att rekryteras. Där behöver både föräldrar, socialtjänst och skola stärkas.”

Polisen

Camilla Folmer Hansen, högstadielärare och ordförande i Märsta IK: ”Minska exkluderingen i samhället och att erbjuda alla barn och ungdomar en meningsfull och trygg fritid oavsett storlek på hushållets plånbok. Spara inte på skolan utan satsa på barnen det är ju vår framtid. Mer resurser i skolan som kan fånga upp de elever som riskerar att hamna i utanförskap pga svårigheter av olika slag”.

Camilla Folmer Hansen, högstadielärare och ordförande i Märsta IK: ”Minska exkluderingen i samhället och att erbjuda alla barn och ungdomar en meningsfull och trygg fritid oavsett storlek på hushållets plånbok. Spara inte på skolan utan satsa på barnen det är ju vår framtid. Mer resurser i skolan som kan fånga upp de elever som riskerar att hamna i utanförskap pga svårigheter av olika slag”.

Stefan Källstigen

Mikael Östling Huhta, verksamhetschef grundskola, Sigtuna kommun: ”Den akuta åtgärd som måste till är en gemensam kraftansträngning där polis ansvarar för att fortsätta gripa och lagföra beställare och utförare, där socialtjänst agerar aktivt med insatser mot barn involverade eller i riskzon i gängvåldet och skola, föräldrar och samhälle i övrigt kraftfullt markerar och agerar mot normbrytande och antisocialt beteende i kombination med stödinsatser”.

Mikael Östling Huhta, verksamhetschef grundskola, Sigtuna kommun: ”Den akuta åtgärd som måste till är en gemensam kraftansträngning där polis ansvarar för att fortsätta gripa och lagföra beställare och utförare, där socialtjänst agerar aktivt med insatser mot barn involverade eller i riskzon i gängvåldet och skola, föräldrar och samhälle i övrigt kraftfullt markerar och agerar mot normbrytande och antisocialt beteende i kombination med stödinsatser”.

Sigtuna kommun

Sonja Dousa, verksamhetsansvarig för föreningen Kista SC: ”Det behövs jobbas från två håll. Säkerställa tryggheten där polisen har ett stort ansvar, och att arbeta mer strategiskt med att förebygga underifrån. Större samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och föreningslivet. Skapa gemensamma handlingsplaner för att fånga upp barn i ett tidigare skede.”

Sonja Dousa, verksamhetsansvarig för föreningen Kista SC: ”Det behövs jobbas från två håll. Säkerställa tryggheten där polisen har ett stort ansvar, och att arbeta mer strategiskt med att förebygga underifrån. Större samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och föreningslivet. Skapa gemensamma handlingsplaner för att fånga upp barn i ett tidigare skede.”

Privat

Michael Ohly, ordförande i föreningen Farsor och Morsor i Sollentuna: "Det viktigt att fånga upp ungdomarna tidigt och påvisa skillnaden mellan rätt och fel, och bekräfta dem vid positiva handlingar. Ungdomar söker bekräftelse och tar till sig all uppmärksamhet oavsett varifrån det kommer, så om bekräftelsen kommer från de kriminella är det lätt att komma in på fel väg."

Michael Ohly, ordförande i föreningen Farsor och Morsor i Sollentuna: "Det viktigt att fånga upp ungdomarna tidigt och påvisa skillnaden mellan rätt och fel, och bekräfta dem vid positiva handlingar. Ungdomar söker bekräftelse och tar till sig all uppmärksamhet oavsett varifrån det kommer, så om bekräftelsen kommer från de kriminella är det lätt att komma in på fel väg."

Privat

Stella Eriksson, projektledare i föreningen UMV i Sollentuna: ”Unga som riskerar att dras in i kriminalitet måste redan i tidig ålder utveckla en tillhörighet till samhället, och en tro på att samhället har något att erbjuda dem. Arbetet med detta måste ske på bred front. I förskolan, skolan, fritiden och samtidigt med vårdnadshavarna. Det behöver organiseras och ett fotarbete måste göras. Arbetet måste även ha ett genusperspektiv där en motverkar machokultur bland unga.”

Stella Eriksson, projektledare i föreningen UMV i Sollentuna: ”Unga som riskerar att dras in i kriminalitet måste redan i tidig ålder utveckla en tillhörighet till samhället, och en tro på att samhället har något att erbjuda dem. Arbetet med detta måste ske på bred front. I förskolan, skolan, fritiden och samtidigt med vårdnadshavarna. Det behöver organiseras och ett fotarbete måste göras. Arbetet måste även ha ett genusperspektiv där en motverkar machokultur bland unga.”

Privat

Fredrik Nordlander, rektor Danderyds gymnasium: ”Väsentligt är att alla ungdomar får utbildning. Jag minns med bestörtning de gäng i Tensta som inte gick på gymnasiet och i stället drog omkring. Fritidssysselsättning, som fotboll, gör att de har vettig sysselsättning på kvällar och helger. Det behövs samverkan mellan olika aktörer, föräldrar, socialen och skola. Det behöver finnas ett reellt framtidshopp!”

Fredrik Nordlander, rektor Danderyds gymnasium: ”Väsentligt är att alla ungdomar får utbildning. Jag minns med bestörtning de gäng i Tensta som inte gick på gymnasiet och i stället drog omkring. Fritidssysselsättning, som fotboll, gör att de har vettig sysselsättning på kvällar och helger. Det behövs samverkan mellan olika aktörer, föräldrar, socialen och skola. Det behöver finnas ett reellt framtidshopp!”

Jannie Flodman

Fredrik Bergström, ungdomskoordinator i kommunens fältgrupp, Ungt fokus i Dandery: "Kampen mot gängen måste föras på flera fronter samtidigt. I första linjen ska polis och rättsväsende kunna gripa och lagföra de verksamma inom gängmiljön. De behöver få större resurser både numerärt och juridiskt för att nå större framgång mot gängen. Utöver det måste det förebyggande arbetet täta näten kring ungdomar i riskzonen där ingen tillåts misslyckas i skolan, även jobba mot machokulturen".

Fredrik Bergström, ungdomskoordinator i kommunens fältgrupp, Ungt fokus i Dandery: "Kampen mot gängen måste föras på flera fronter samtidigt. I första linjen ska polis och rättsväsende kunna gripa och lagföra de verksamma inom gängmiljön. De behöver få större resurser både numerärt och juridiskt för att nå större framgång mot gängen. Utöver det måste det förebyggande arbetet täta näten kring ungdomar i riskzonen där ingen tillåts misslyckas i skolan, även jobba mot machokulturen".

Claudio Britos

Abdulkadir Bulhan, verksamhetschef på Möjligheternas Plats i Sollentuna: ”För att stoppa gängvåldet behövs riktade förebyggande insatser för olika åldersgrupper. Barn i åldern 10–12 år behöver specifika stödåtgärder, medan ungdomar 17–20 år kräver andra typer av interventioner. Det viktigaste är att övergå från handlingsplaner till konkreta, fungerande förebyggande insatser parallellt med effektiv polisverksamhet. Denna strategi är avgörande för att bryta gängvåldets mönster.”

Abdulkadir Bulhan, verksamhetschef på Möjligheternas Plats i Sollentuna: ”För att stoppa gängvåldet behövs riktade förebyggande insatser för olika åldersgrupper. Barn i åldern 10–12 år behöver specifika stödåtgärder, medan ungdomar 17–20 år kräver andra typer av interventioner. Det viktigaste är att övergå från handlingsplaner till konkreta, fungerande förebyggande insatser parallellt med effektiv polisverksamhet. Denna strategi är avgörande för att bryta gängvåldets mönster.”

Tomas Stark

Stefan Pettersson, kommunal ungdomssamordnare, Vaxholms stad:.”En stödperson som kartlägger friskfaktorer och riskfaktorer. Gör en lista. Belyser detta för ungdomen och låter den unge själv reflektera över val och konsekvenser. Samtidigt visa alternativ. Detta kan inte ske av en slump, av schyssta fotbollstränare, resurser i skolan, kuratorer eller andra. Detta ska ske systematiskt när första tecknen uppmärksammas och utbildade ungdomsstödjare kan kartlägga / stödja”.

Stefan Pettersson, kommunal ungdomssamordnare, Vaxholms stad:.”En stödperson som kartlägger friskfaktorer och riskfaktorer. Gör en lista. Belyser detta för ungdomen och låter den unge själv reflektera över val och konsekvenser. Samtidigt visa alternativ. Detta kan inte ske av en slump, av schyssta fotbollstränare, resurser i skolan, kuratorer eller andra. Detta ska ske systematiskt när första tecknen uppmärksammas och utbildade ungdomsstödjare kan kartlägga / stödja”.

Stefan Pettersson

Fredrik Thunberg, kriminalvårdschef anstalterna Österåker och Täby: ”Sociala insatser i hem-kommunerna parallellt med satsningarna på rättsväsendet har stor betydelse. Självfallet behöver då åtgärder för ökad upptäcktsrisk prioriteras parallellt med sociala insatser, stöd till familjer och för unga med svårigheter i skolan. Insatserna och resurstillskott behöver fördelas och samordnas brett över alla samhällets aktörer för att minska utanförskapet, stärka framtidstron och gemenskapen”.

Fredrik Thunberg, kriminalvårdschef anstalterna Österåker och Täby: ”Sociala insatser i hem-kommunerna parallellt med satsningarna på rättsväsendet har stor betydelse. Självfallet behöver då åtgärder för ökad upptäcktsrisk prioriteras parallellt med sociala insatser, stöd till familjer och för unga med svårigheter i skolan. Insatserna och resurstillskott behöver fördelas och samordnas brett över alla samhällets aktörer för att minska utanförskapet, stärka framtidstron och gemenskapen”.

Erik Lejdelin

Madeleine Holmström, trygghetssamordnare , Österåkers kommun, fd. polis: ”Förskola/Skolan- Skolan är den plats dit alla barn kommer och man har en möjlighet att fånga upp de barn som har högre risk för att hamna snett. En ökad möjlighet till tidigt förbyggande insatser är av stor vikt för att kunna fånga upp alla barn och deras föräldrar i vårt samhälle”. 

Madeleine Holmström, trygghetssamordnare , Österåkers kommun, fd. polis: ”Förskola/Skolan- Skolan är den plats dit alla barn kommer och man har en möjlighet att fånga upp de barn som har högre risk för att hamna snett. En ökad möjlighet till tidigt förbyggande insatser är av stor vikt för att kunna fånga upp alla barn och deras föräldrar i vårt samhälle”. 

Mats Övergaard

Jenny Österberg Ahotupa, verksamhetssamordnare ideella Ungdomsjouren Bellis, Österåker: ”Vi behöver börja med de unga barnen. Det finns ingen som fångar upp dem. Det behövs mer resurser både till ideella verksamheter, socialtjänst och skolverksamheter för att någon ska fånga upp de barn som nu hamnat mellan stolarna. Segregation och ekonomisk ojämställdhet, ungdomar behöver ett sammanhang och bättre ekonomi. Vuxna behöver vara mer närvarande i barns liv, online och offline.”

Jenny Österberg Ahotupa, verksamhetssamordnare ideella Ungdomsjouren Bellis, Österåker: ”Vi behöver börja med de unga barnen. Det finns ingen som fångar upp dem. Det behövs mer resurser både till ideella verksamheter, socialtjänst och skolverksamheter för att någon ska fånga upp de barn som nu hamnat mellan stolarna. Segregation och ekonomisk ojämställdhet, ungdomar behöver ett sammanhang och bättre ekonomi. Vuxna behöver vara mer närvarande i barns liv, online och offline.”

Privat

Frida Herman, myndighetschef socialförvaltningen Vallentuna: ”En viktig åtgärd är mer resurser (fler vuxna) till skolan, de möter alla barn/ungdomar i tidigt skede.  Vi ser fram emot ökade möjligheter att arbeta preventivt utifrån ny socialtjänstlag framöver”.

Frida Herman, myndighetschef socialförvaltningen Vallentuna: ”En viktig åtgärd är mer resurser (fler vuxna) till skolan, de möter alla barn/ungdomar i tidigt skede.  Vi ser fram emot ökade möjligheter att arbeta preventivt utifrån ny socialtjänstlag framöver”.

Privat

Günther Mårder, näringslivsprofil och sparguru från Sollentuna: "Ett perspektiv som få tar upp är statusjakten. Drivkraften bakom brottsligheten återfinns i enskilda individers längtan efter att kunna uppvisa framgång genom dyra märkeskläder, bilar och accessoarer. Alla som omger sig med de exklusiva varorna är samtidigt med och eldar på normen om vad som är eftersträvansvärt. Om resursstarka i samhället valde bort lyxvarorna skulle normen förändras."

Günther Mårder, näringslivsprofil och sparguru från Sollentuna: "Ett perspektiv som få tar upp är statusjakten. Drivkraften bakom brottsligheten återfinns i enskilda individers längtan efter att kunna uppvisa framgång genom dyra märkeskläder, bilar och accessoarer. Alla som omger sig med de exklusiva varorna är samtidigt med och eldar på normen om vad som är eftersträvansvärt. Om resursstarka i samhället valde bort lyxvarorna skulle normen förändras."

Claudio Britos

Sara Naumann, tränare, Täby Basket: ”Utifrån min roll som ungdomsledare har jag inte mycket att komma med, mer än att jag tror att idrott och andra fritidsaktiviteter kan ha en viktig och avgörande roll för att minska på våld – och psykisk ohälsa, utanförskap med mera – bland unga”.

Sara Naumann, tränare, Täby Basket: ”Utifrån min roll som ungdomsledare har jag inte mycket att komma med, mer än att jag tror att idrott och andra fritidsaktiviteter kan ha en viktig och avgörande roll för att minska på våld – och psykisk ohälsa, utanförskap med mera – bland unga”.

Täby Basket

Stefan Elm, trygghets- och säkerhetschef på Täby kommun: " En viktig åtgärd för att få stopp på gängvåldet är att hindra nyrekryteringen av unga. Det krävs samverkan mellan flera områden och stöttning och hjälp till unga och deras familjer. Viktiga parter i samverkansarbetet kring unga i riskzon är skola, socialtjänst, polis och fritid".

Stefan Elm, trygghets- och säkerhetschef på Täby kommun: " En viktig åtgärd för att få stopp på gängvåldet är att hindra nyrekryteringen av unga. Det krävs samverkan mellan flera områden och stöttning och hjälp till unga och deras familjer. Viktiga parter i samverkansarbetet kring unga i riskzon är skola, socialtjänst, polis och fritid".

Täby kommun

Faiza Rebandi, nattvandrare, verksamhetsledare på organisationen Verdandi och aktiv inom S i Sundbyberg: ”Exempelvis sysselsätta barn redan i förskoleålder. Kommunen ska hjälpa barn som har behov, så att alla barn får samma möjlighet att gå på diverse aktiviter. Inte lämna vissa åt slumpen, framförallt inte dem med sämre ekonomiska förutsättningar.”

Faiza Rebandi, nattvandrare, verksamhetsledare på organisationen Verdandi och aktiv inom S i Sundbyberg: ”Exempelvis sysselsätta barn redan i förskoleålder. Kommunen ska hjälpa barn som har behov, så att alla barn får samma möjlighet att gå på diverse aktiviter. Inte lämna vissa åt slumpen, framförallt inte dem med sämre ekonomiska förutsättningar.”

Mikael Andersson

Annika Halldén, verksam inom Ursvik IK och Årets sundbybergare 2019: ”Kommuner med gängproblematik borde få ekonomiskt stöd av staten för att anställa team som jobbar med relationsbygge och direkta åtgärder, i samarbete med skola och föreningar.”


Annika Halldén, verksam inom Ursvik IK och Årets sundbybergare 2019: ”Kommuner med gängproblematik borde få ekonomiskt stöd av staten för att anställa team som jobbar med relationsbygge och direkta åtgärder, i samarbete med skola och föreningar.”


Sundbybergs stad

Semir Yebio, medgrundare av nattvandringsgruppen Tryggt Tugg, finansierad av Förvaltaren: ”Jag tror att man måste ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, där de får ingå i ett sammanhang och kollektiv. Här i Sundbyberg har de stängt en fritidsgård i Rissne och en i centrala Sundbyberg – då hänger ungdomarna i stället i centrum och till slut blir det pannkaka. Sedan tror jag på att identifiera problem tidigt – skolan och socialtjänsten måste dra sitt strå till stacken.”

Semir Yebio, medgrundare av nattvandringsgruppen Tryggt Tugg, finansierad av Förvaltaren: ”Jag tror att man måste ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, där de får ingå i ett sammanhang och kollektiv. Här i Sundbyberg har de stängt en fritidsgård i Rissne och en i centrala Sundbyberg – då hänger ungdomarna i stället i centrum och till slut blir det pannkaka. Sedan tror jag på att identifiera problem tidigt – skolan och socialtjänsten måste dra sitt strå till stacken.”

Privat

Rosy Mafuta, ena hälften av duon Twin Doves, som även anordnar aktiviteter för unga i Sundbyberg: ”Vi tror på förebyggande arbetet och ger känslan att känna sig sedd och inkluderad. Vi som ideell förening, unga kvinnor som vi är, känner stort ansvar att kunna möta unga där de är. Därför ser vi till att erbjuda kostnadsfria aktiviteter.”

Rosy Mafuta, ena hälften av duon Twin Doves, som även anordnar aktiviteter för unga i Sundbyberg: ”Vi tror på förebyggande arbetet och ger känslan att känna sig sedd och inkluderad. Vi som ideell förening, unga kvinnor som vi är, känner stort ansvar att kunna möta unga där de är. Därför ser vi till att erbjuda kostnadsfria aktiviteter.”

Alexander Kuronen

Rasmus Vanagand, verksamhetsledare på Bro Utveckling, som samlar aktörer för att skapa trivsel i Bro: ”Det krävs attraktiva alternativ till kriminalitet för unga personer med sämre förutsättningar vad gäller skola, fritid och ekonomi. Skolan är den viktigaste preventiva arenan men behöver mer resurser och nya idéer för att realisera dess fulla potential. Det behöver även satsas på lämpliga sätt att tjäna pengar i yngre ålder vilket näringslivet bör bistå med.”

Rasmus Vanagand, verksamhetsledare på Bro Utveckling, som samlar aktörer för att skapa trivsel i Bro: ”Det krävs attraktiva alternativ till kriminalitet för unga personer med sämre förutsättningar vad gäller skola, fritid och ekonomi. Skolan är den viktigaste preventiva arenan men behöver mer resurser och nya idéer för att realisera dess fulla potential. Det behöver även satsas på lämpliga sätt att tjäna pengar i yngre ålder vilket näringslivet bör bistå med.”

Upplands-Bro kommun

Peter Söderlund, grundare av Kris och X-cons, riksordförande för X-cons, även aktiv i Miljöpartiet Tyresö: ”Att minska ekonomiska resurserna till stat och kommun och flytta mer ekonomi till folkrörelser och föreningar i och bygg Sverige igen. Det finns inga statliga eller kommunala verksamheter som har sin utkomst utav missbruk och kriminalitet, som har som mål att minska sina budgetar utan alla strävar efter mera av våra skattepengar och därmed ökar bristen på resurser till förebyggande verksamheter.”

Peter Söderlund, grundare av Kris och X-cons, riksordförande för X-cons, även aktiv i Miljöpartiet Tyresö: ”Att minska ekonomiska resurserna till stat och kommun och flytta mer ekonomi till folkrörelser och föreningar i och bygg Sverige igen. Det finns inga statliga eller kommunala verksamheter som har sin utkomst utav missbruk och kriminalitet, som har som mål att minska sina budgetar utan alla strävar efter mera av våra skattepengar och därmed ökar bristen på resurser till förebyggande verksamheter.”

Privat

Robin Grandin, klubbchef för Tyresö FF: ”Det är av största vikt att samhällets alla delar enas i arbetet mot gängvåldet. För att föreningslivet ska kunna ta en ännu större roll i samhället behöver föreningarna har rätt förutsättningar, både i rent ekonomiska stöd men också gällande faciliteter för att kunna erbjuda platser för en inkluderande gemenskap för barn och ungdomar också vid sidan av planen.”

Robin Grandin, klubbchef för Tyresö FF: ”Det är av största vikt att samhällets alla delar enas i arbetet mot gängvåldet. För att föreningslivet ska kunna ta en ännu större roll i samhället behöver föreningarna har rätt förutsättningar, både i rent ekonomiska stöd men också gällande faciliteter för att kunna erbjuda platser för en inkluderande gemenskap för barn och ungdomar också vid sidan av planen.”

Tyresö FF

Mikael Sundberg, kommunpolis i Farsta lokalpolisområde: ”Jag vill peka på vikten av att hela samhället måste mobilisera sig mot detta. Jag menar att alla relevanta aktörer så som myndigheter, föreningsliv, näringsliv, familj/vänner med flera behöver ställa sig frågan hur de kan bidra och hur de kan samverka med andra för att förebygga gängvåldet.”

Mikael Sundberg, kommunpolis i Farsta lokalpolisområde: ”Jag vill peka på vikten av att hela samhället måste mobilisera sig mot detta. Jag menar att alla relevanta aktörer så som myndigheter, föreningsliv, näringsliv, familj/vänner med flera behöver ställa sig frågan hur de kan bidra och hur de kan samverka med andra för att förebygga gängvåldet.”

Mattias Kamgren

Kim Bergman, pastor och församlingsföreståndare i Centrumkyrkan Farsta: ”Jag tänker att det är från grunden man måste bygga, ge möjlighet till en trygg hemmiljö, en meningsfull fritid och tidigt stöd när det inte håller. Ge föreningslivet möjlighet till att bedriva fritidsaktiviteter, förskola och fritidsgårdar möjlighet till att anställa trygga ledare, och mer vuxna i skolorna. Visa på en hoppfull framtid där det är möjligt att få en utbildning. Fler icke-akademiska kvalificerade arbeten.”

Kim Bergman, pastor och församlingsföreståndare i Centrumkyrkan Farsta: ”Jag tänker att det är från grunden man måste bygga, ge möjlighet till en trygg hemmiljö, en meningsfull fritid och tidigt stöd när det inte håller. Ge föreningslivet möjlighet till att bedriva fritidsaktiviteter, förskola och fritidsgårdar möjlighet till att anställa trygga ledare, och mer vuxna i skolorna. Visa på en hoppfull framtid där det är möjligt att få en utbildning. Fler icke-akademiska kvalificerade arbeten.”

Arkivbild

Sandra Axelsson Bracco, Nattvandrarna Farsta: ”Det börjar i hemmet med närvarande och engagerade föräldrar. Man behöver jobba mer med integration. Få in utländska familjer i föreningslivet där man lär känna andra. För oss som växt upp här är det naturligt med föreningsliv och volontärarbete när ens barn är med i en förening. Det saknas ofta hos familjer med utländsk bakgrund. Därför blir de ofta osynliga i föreningarna, som är en viktig länk till integration.”

Sandra Axelsson Bracco, Nattvandrarna Farsta: ”Det börjar i hemmet med närvarande och engagerade föräldrar. Man behöver jobba mer med integration. Få in utländska familjer i föreningslivet där man lär känna andra. För oss som växt upp här är det naturligt med föreningsliv och volontärarbete när ens barn är med i en förening. Det saknas ofta hos familjer med utländsk bakgrund. Därför blir de ofta osynliga i föreningarna, som är en viktig länk till integration.”

Privat

Sonia Kamau, ungdomsledare i Skarpnäckskyrkan: ”Viktigast är att satsa på förebyggande insatser, gärna så tidigt som möjligt, inklusive utbildning och mentorprogram för ungdomar, så att de inte dras in i kriminalitet. Dessutom är det avgörande att förbättra socioekonomiska förhållanden i samhället. Samarbete mellan myndigheter, skolor, organisationer och polis är också avgörande för att bekämpa gäng, våld och kriminalitet effektivt.”

Sonia Kamau, ungdomsledare i Skarpnäckskyrkan: ”Viktigast är att satsa på förebyggande insatser, gärna så tidigt som möjligt, inklusive utbildning och mentorprogram för ungdomar, så att de inte dras in i kriminalitet. Dessutom är det avgörande att förbättra socioekonomiska förhållanden i samhället. Samarbete mellan myndigheter, skolor, organisationer och polis är också avgörande för att bekämpa gäng, våld och kriminalitet effektivt.”

Angie Gray

Patrik Asplund, vd på stiftelsen Goodsport, som sysslar med integration genom idrott, Björkhagen: "En myndighet måste evidensbaserat identifiera förebyggande arbeten i Sverige som fungerar. Sedan skala upp det. Ungdomar i riskzonen behöver lättillgängliga aktiviteter i form av idrott, kultur och annat. Men det behövs styrning – inte bara att man delar ut pengar och hoppas på det bästa. Vidare måste gangsterromantiken dödas."

Patrik Asplund, vd på stiftelsen Goodsport, som sysslar med integration genom idrott, Björkhagen: "En myndighet måste evidensbaserat identifiera förebyggande arbeten i Sverige som fungerar. Sedan skala upp det. Ungdomar i riskzonen behöver lättillgängliga aktiviteter i form av idrott, kultur och annat. Men det behövs styrning – inte bara att man delar ut pengar och hoppas på det bästa. Vidare måste gangsterromantiken dödas."

Anders Björklund

Vivia Havia från läxhjälpsgruppen i Skarpnäcks framtid: ”Fördelningspolitik. Skatteintäkternas andel av BNP har sjunkit 7 procentenheter sedan år 2000. Med samma procentsats i dag som då hade vi haft långt över 300 miljarder mer att satsa på välfärd. Klyftorna växer och ger trångboddhet, att barn inte har råd att delta i fritidsaktiviteter, utanförskap, ekonomisk stress etc. Kopplingen mellan ekonomisk ojämlikhet och grov kriminalitet är väl beforskad.”

Vivia Havia från läxhjälpsgruppen i Skarpnäcks framtid: ”Fördelningspolitik. Skatteintäkternas andel av BNP har sjunkit 7 procentenheter sedan år 2000. Med samma procentsats i dag som då hade vi haft långt över 300 miljarder mer att satsa på välfärd. Klyftorna växer och ger trångboddhet, att barn inte har råd att delta i fritidsaktiviteter, utanförskap, ekonomisk stress etc. Kopplingen mellan ekonomisk ojämlikhet och grov kriminalitet är väl beforskad.”

Privat

Lina Egeberg, Verksamhetschef för Fryshusets avhopparverksamhet Passus och Exit. ”Förebyggande insatser för barn som ger dem positiva sociala sammanhang, för att förhindra nyrekrytering till gängen. Insatser som utjämnar barns ojämlika levnadsvillkor. Möjlighet till stöd för dem som vill hoppa av i form av professionella avhopparprogram.”

Lina Egeberg, Verksamhetschef för Fryshusets avhopparverksamhet Passus och Exit. ”Förebyggande insatser för barn som ger dem positiva sociala sammanhang, för att förhindra nyrekrytering till gängen. Insatser som utjämnar barns ojämlika levnadsvillkor. Möjlighet till stöd för dem som vill hoppa av i form av professionella avhopparprogram.”

Bo Skönnerud

Reine Berglund, områdespolis, Huddinge: ”Att som i trafiken jobba mot en nollvision med hela samhällets kraft. Vi måste göra det mer oattraktivt att vara kriminell, hårdare straff vid ’gängbrottslighet’, ännu lägre krav för att ta pengar och statusprylar i beslag och få fler att våga vittna. Utöver det krävs enorma satsningar på skola, elevstöd, socialtjänst och en integration värd namnet. Fånga upp barn innan de blir trasiga vuxna.”

Reine Berglund, områdespolis, Huddinge: ”Att som i trafiken jobba mot en nollvision med hela samhällets kraft. Vi måste göra det mer oattraktivt att vara kriminell, hårdare straff vid ’gängbrottslighet’, ännu lägre krav för att ta pengar och statusprylar i beslag och få fler att våga vittna. Utöver det krävs enorma satsningar på skola, elevstöd, socialtjänst och en integration värd namnet. Fånga upp barn innan de blir trasiga vuxna.”

Privat

Mattias Grundström, tf. enhetschef på Trainstation/Fältassistenter i Haninge: ”Samverkan är A och O. Det skriks efter hårdare straff och slopade rabatter, men det enda som sker är att gängen rekryterar ännu yngre utförare. Därför behöver vi tidiga insatser och informera vårdnadshavare om tecken på riskbeteenden. Alldeles för många insatser görs i korta projekt och nyttan av dessa försvinner så fort projekttiden är slut. Vi behöver en partiöverskridande långvarig politik för att kunna göra skillnad.”

Mattias Grundström, tf. enhetschef på Trainstation/Fältassistenter i Haninge: ”Samverkan är A och O. Det skriks efter hårdare straff och slopade rabatter, men det enda som sker är att gängen rekryterar ännu yngre utförare. Därför behöver vi tidiga insatser och informera vårdnadshavare om tecken på riskbeteenden. Alldeles för många insatser görs i korta projekt och nyttan av dessa försvinner så fort projekttiden är slut. Vi behöver en partiöverskridande långvarig politik för att kunna göra skillnad.”

Privat

Christian Krigström Gentile, chef för Djurgården IF akademi: ”Meningsfull sysselsättning i form av utökad skola med aktiviteter på eftermiddagar och kvällar, samt tillgång till idrott och kultur. Barn ska få möjlighet att hitta sin fritidssysselsättning, sin passion. Därtill behövs samsyn bland alla vuxna  i skola, idrott och i hemmet. Vi eftersöker mer kommunikation och information från kommun och rättsväsende för att ta vårt ansvar.

Christian Krigström Gentile, chef för Djurgården IF akademi: ”Meningsfull sysselsättning i form av utökad skola med aktiviteter på eftermiddagar och kvällar, samt tillgång till idrott och kultur. Barn ska få möjlighet att hitta sin fritidssysselsättning, sin passion. Därtill behövs samsyn bland alla vuxna i skola, idrott och i hemmet. Vi eftersöker mer kommunikation och information från kommun och rättsväsende för att ta vårt ansvar.

Djurgårdens IF

Martin Hultberg Tarantino, kommunpolis Östermalm: ”Många olika myndigheter, aktörer samt lokala och nationella politiska församlingar behöver genomföra en rad olika åtgärder tillsammans. Generellt behövs ett större mandat för flera samhällsaktörer att agera tidigt i händelsekedjan. För polisen handlar det exempelvis om förebyggande åtgärder och preventiva lagstiftningar, för andra om utökat ansvar i sin verksamhet och mer resurser.”

Martin Hultberg Tarantino, kommunpolis Östermalm: ”Många olika myndigheter, aktörer samt lokala och nationella politiska församlingar behöver genomföra en rad olika åtgärder tillsammans. Generellt behövs ett större mandat för flera samhällsaktörer att agera tidigt i händelsekedjan. För polisen handlar det exempelvis om förebyggande åtgärder och preventiva lagstiftningar, för andra om utökat ansvar i sin verksamhet och mer resurser.”

Johan Sjölund

Grace Caspers, initiativtagarna till Blåuggla träfflokal och trivselvandringar i Sätra, samt ansvarig för Sätra kids: ”Vi behöver förebyggande resurser. Mer resurser till skolorna så att alla barn får känna att de lyckas. Resurser för att stärka föräldraskap och förutsättningar för oss vuxna att kunna använda oss av våra egna resurser genom civilengagemang. Vi behöver ett enat samhälle där politiker lyssnar på oss alla som har tolkningsföreträde i denna fråga innan de börjar fatta beslut utifrån okunskap.”

Grace Caspers, initiativtagarna till Blåuggla träfflokal och trivselvandringar i Sätra, samt ansvarig för Sätra kids: ”Vi behöver förebyggande resurser. Mer resurser till skolorna så att alla barn får känna att de lyckas. Resurser för att stärka föräldraskap och förutsättningar för oss vuxna att kunna använda oss av våra egna resurser genom civilengagemang. Vi behöver ett enat samhälle där politiker lyssnar på oss alla som har tolkningsföreträde i denna fråga innan de börjar fatta beslut utifrån okunskap.”

Angie Gray

Shahnaz Raisi, uppsökande pedagog öppna förskolan i Familjens hus i Skärholmen: ”Det som behövs är samarbete och mobilisering av alla. Alla behöver ha socialarbetarögon i dessa tider. Om inte föräldrar, socialtjänst, skola, polis, region och civilsamhället börjar samarbeta tätt för att barn och unga inte dras in i kriminalitet så kan det bli väldigt svårt. Alla vuxna behöver se på barnen i riskzon som sina egna barn och bidra till att vara trygga vuxna kring barnet.”

Shahnaz Raisi, uppsökande pedagog öppna förskolan i Familjens hus i Skärholmen: ”Det som behövs är samarbete och mobilisering av alla. Alla behöver ha socialarbetarögon i dessa tider. Om inte föräldrar, socialtjänst, skola, polis, region och civilsamhället börjar samarbeta tätt för att barn och unga inte dras in i kriminalitet så kan det bli väldigt svårt. Alla vuxna behöver se på barnen i riskzon som sina egna barn och bidra till att vara trygga vuxna kring barnet.”

Petter Beckman

Sara Wäsström, tränare i Spårvägen friidrottsklubb i Sätra: ”Den sektorn som behöver mest insatser är den tvärsektionella. Sätt in resurser på fältare som kan befinna sig i flera sammanhang. Har koll på barnens situationer i såväl skola, idrott/ fritid och familjens situation. Allt bygger på ett holistiskt synsätt och agerande kring barnen, det går inte sluta med engagemanget från samhälletssida för att skolans ansvar slutar klockan 17.”

Sara Wäsström, tränare i Spårvägen friidrottsklubb i Sätra: ”Den sektorn som behöver mest insatser är den tvärsektionella. Sätt in resurser på fältare som kan befinna sig i flera sammanhang. Har koll på barnens situationer i såväl skola, idrott/ fritid och familjens situation. Allt bygger på ett holistiskt synsätt och agerande kring barnen, det går inte sluta med engagemanget från samhälletssida för att skolans ansvar slutar klockan 17.”

Johanna Wallén

Sebastian Stakset, musiker och grundare av Heart of evangelism: ”Vi behöver konkreta åtgärder. Man behöver satsa på att återuppbygga myndighetsnärvaron och servicen i utanförskaps-områden, men också satsa mycket på bra skolor här. Utanförskapsområdena är grogrunden till problemen vi ser i dag. Man behöver också ta tillbaka den rehabilitering som försvunnit inom Kriminalvården. Bland annat har tolvstegsprogrammet försvunnit.”

Sebastian Stakset, musiker och grundare av Heart of evangelism: ”Vi behöver konkreta åtgärder. Man behöver satsa på att återuppbygga myndighetsnärvaron och servicen i utanförskaps-områden, men också satsa mycket på bra skolor här. Utanförskapsområdena är grogrunden till problemen vi ser i dag. Man behöver också ta tillbaka den rehabilitering som försvunnit inom Kriminalvården. Bland annat har tolvstegsprogrammet försvunnit.”

Angie Gray

Johan Rådmark, verksamhetschef, Boo Folkets hus: ”Vi behöver mer samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och föreningar för att stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen. Det handlar om att strypa marknader, genomföra regelbundna trygghetskontroller, bygga bort otrygga platser, se till att belysning fungerar, inte tillåta klotter och förstörelse – det måste omedelbart justeras och rättas till.”

Johan Rådmark, verksamhetschef, Boo Folkets hus: ”Vi behöver mer samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och föreningar för att stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen. Det handlar om att strypa marknader, genomföra regelbundna trygghetskontroller, bygga bort otrygga platser, se till att belysning fungerar, inte tillåta klotter och förstörelse – det måste omedelbart justeras och rättas till.”

Pekka Pääkkö

Lisa Rosén, verksamhetsledare för föreningen Södergården: ”Ett fungerande samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, rättsväsende och civilsamhälle. Jag tror också att vi alla skulle behöva en känsla av hopp om en ljusare framtid. Hemgårdarna skapar möten mellan människor från olika delar av samhället. Det är något vi redan gör och som vi är bra på men skulle kunna göra mer av om vi hade mer resurser.”

Lisa Rosén, verksamhetsledare för föreningen Södergården: ”Ett fungerande samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, rättsväsende och civilsamhälle. Jag tror också att vi alla skulle behöva en känsla av hopp om en ljusare framtid. Hemgårdarna skapar möten mellan människor från olika delar av samhället. Det är något vi redan gör och som vi är bra på men skulle kunna göra mer av om vi hade mer resurser.”

Tom M Kronestedt

Maria Wirén, förvaltningschef på fastighetsbolaget John Mattson: ”Ett nära samarbete mellan fastighetsägare, kommun, skola, polis och hyresgäster där var och en tar sitt ansvar. För oss fastighetsägare är det viktigt att förhindra olovlig andrahandsuthyrning då det finns risk att detta är kopplat till olaglig verksamhet. För förebyggande trygghetsarbete är det viktigt med mötesplatser och sociala sammanhang i bostadsområdena.”

Maria Wirén, förvaltningschef på fastighetsbolaget John Mattson: ”Ett nära samarbete mellan fastighetsägare, kommun, skola, polis och hyresgäster där var och en tar sitt ansvar. För oss fastighetsägare är det viktigt att förhindra olovlig andrahandsuthyrning då det finns risk att detta är kopplat till olaglig verksamhet. För förebyggande trygghetsarbete är det viktigt med mötesplatser och sociala sammanhang i bostadsområdena.”

John Mattsson

Tülün Tas, mamma till en son som mördats i gängvåldet, bor i Norsborg: ”Det behövs sysselsättning för ungdomar så som fritidsgårdar med aktiviteter. Det ska vara lärande samt fånga barnens intresse. Det behövs också ett forum där barnen och föräldrarna kan komma och mötas, som öppna lokaler i områden som är mest aktuella. Det blir som krishanteringsplatser med aktiva pedagoger som inte dömer utan tar till sig samt lär ut. Polis ska agera som trygghet och inte tvärtom och docialen ska vara en trygghet inte bortstötande.”

Tülün Tas, mamma till en son som mördats i gängvåldet, bor i Norsborg: ”Det behövs sysselsättning för ungdomar så som fritidsgårdar med aktiviteter. Det ska vara lärande samt fånga barnens intresse. Det behövs också ett forum där barnen och föräldrarna kan komma och mötas, som öppna lokaler i områden som är mest aktuella. Det blir som krishanteringsplatser med aktiva pedagoger som inte dömer utan tar till sig samt lär ut. Polis ska agera som trygghet och inte tvärtom och docialen ska vara en trygghet inte bortstötande.”

Angie Gray

Chahla Rebei, 52, ambassadör för den ideella föreningen Mamma United i Fisksätra.”Skolan ska ha riktiga psykologer inte bara kuratorer. Då kan de hjälpa barn i skolan – inte bara sitta och prata. Det är väldigt svårt för barn att få hjälp av psykiatri och bup, men lätt att söka andra ungdomar och hamna i kriminalitet.”

Chahla Rebei, 52, ambassadör för den ideella föreningen Mamma United i Fisksätra.”Skolan ska ha riktiga psykologer inte bara kuratorer. Då kan de hjälpa barn i skolan – inte bara sitta och prata. Det är väldigt svårt för barn att få hjälp av psykiatri och bup, men lätt att söka andra ungdomar och hamna i kriminalitet.”

Malin Lövkvist

Tilda Nylund, ungdomssamordnare för Polarna Nacka, kommunens fältverksamhet: ”Att skolan och förskolan får mer resurser i form av personal (kuratorer, socialpedagoger, elevassistenter). Det behövs fler trygga, kunniga och engagerade vuxna som kan vägleda elever i deras skolgång för att kunna ge elever med problematik en mer individanpassad utbildning. Jag anser även att socialtjänsten är en sektor som är i behov av ökade resurser för att kunna arbeta mer preventivt tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar.”

Tilda Nylund, ungdomssamordnare för Polarna Nacka, kommunens fältverksamhet: ”Att skolan och förskolan får mer resurser i form av personal (kuratorer, socialpedagoger, elevassistenter). Det behövs fler trygga, kunniga och engagerade vuxna som kan vägleda elever i deras skolgång för att kunna ge elever med problematik en mer individanpassad utbildning. Jag anser även att socialtjänsten är en sektor som är i behov av ökade resurser för att kunna arbeta mer preventivt tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar.”

Privat

Tomas Olausson, enhetschef för fritidsgårdarna i Tyresö kommun: ”Tidiga insatser. Att ge förskola, skola och socialtjänst resurser för att kunna jobba med dem i sina verksamheter. Men också mer resurser till fritidsgårdar och föreningslivet för att kunna erbjuda en meningsfull fritid för barn och unga så fritiden inte blir en klassfråga.”

Tomas Olausson, enhetschef för fritidsgårdarna i Tyresö kommun: ”Tidiga insatser. Att ge förskola, skola och socialtjänst resurser för att kunna jobba med dem i sina verksamheter. Men också mer resurser till fritidsgårdar och föreningslivet för att kunna erbjuda en meningsfull fritid för barn och unga så fritiden inte blir en klassfråga.”

Maja Johansson

Katarina Granander, föreståndare för Fisksätra fritidsgård: ”Att jobba för att förebygga destruktiva beteenden, men också främjande genom aktiviteter och positiva förebilder för att ge unga en känsla av meningsfullhet, framtidstro och gemenskap. Skolan är en jätteviktig plattform, både för unga men också för att stötta föräldrar. Fritiden spelar jättestor roll, här kan vi ge våra unga en känsla av att de är betydelsefulla och en del av något större.”

Katarina Granander, föreståndare för Fisksätra fritidsgård: ”Att jobba för att förebygga destruktiva beteenden, men också främjande genom aktiviteter och positiva förebilder för att ge unga en känsla av meningsfullhet, framtidstro och gemenskap. Skolan är en jätteviktig plattform, både för unga men också för att stötta föräldrar. Fritiden spelar jättestor roll, här kan vi ge våra unga en känsla av att de är betydelsefulla och en del av något större.”

Viktor Gärdsäter