– Cykelbanor. Jag försökte cykla till Rydbo förut, och det gick inte. Det var rent livsfarligt! Så det tycker jag skulle vara härligt om det fanns, svarar Vaxholmsbon Helena Eneström med hunden Sture på frågan vad som behövs byggas där hon bor.

Är det inga byggnader du saknar?

– Nä, det är framför allt det. Byggnader finns det gott om.

– Däremot vore det bra med mer liv och rörelse på kajen. Man borde nyttja kajen mer, med typ kaféer. 

Inflationen påverkar

Nej, alla är inte sugna på just fler hus, men byggs gör det ändå. Fast i lägre tempo som det verkar, när hela Sverige gått in en lågkonjunktur med inflation och höjda räntor.

– Det blir väl några år då det inte kommer att vara så mycket projekt. Vi har inget jättestart projekt på gång heller i vår egen budget, säger Fredrik Nestor, mark och etableringsdirektör i Österåkers kommun.

Detsamma tycks gälla i Vaxholm, där byggtempot även i vanliga fall brukar vara lägre än i grannkommunen.

– Byggmässigt är det inte så självklart utifrån hur marknaden ser ut, säger Richard Hallman, exploateringschef på Vaxholms stads stadsbyggnadsförvaltning.

– Ser man på branschen i stort är det mycket planer från tidigare år som rullar på, säger han, och tar som exempel bostadsbyggandet på Norrberget där Besqab snart är på väg att bli färdig med två kvarter av de totalt sju planerade. 

– Men branschen avvaktar med att starta nya projekt. Tendensen är att man inte vill starta nybyggnationer i samma omfattning som tidigare. Läget för oss just nu för att göra markanvisningar är inte heller gynnsamt, utan blir det troligtvis tidigast nästa år, säger Richard Hallman.

Färre startbesked

Att det byggs mindre framgår också av branschorganisationen Byggföretagens undersökning Byggbarometern. I december visade den att hälften av byggföretagen trodde på sämre orderingång under våren 2023 än under andra halvåret 2022, vilket visar på större pessimism i branschen än under Corona-krisen.

I december spådde Boverket dessutom en mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet undre 2023 från cirka 71 500 bostäder med startbesked år 2021 till cirka 33 000 under år 2023. Men myndigheten skrev då att prognosen ska tas med en nypa salt.

”Vilken riktning bostadsmarknaden tar framöver är inte minst beroende av ränteläget och stämningsläget i samhällsekonomin. När osäkerheten kring boendekostnader och bostadspriser minskar kan efterfrågan på nya bostäder vända uppåt något” skrev Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket i ett uttalande.