Nu har de fått gehör hos Lidingö stad som blivit varse om att det helt saknas riktlinjer för det utrymme barn ska ha att röra sig på i förskolor.

Nya riktlinjer innebär en ny ribba – troligen på lång sikt.

En känsla, en värdering börjar hos en enskild men vi språkas – den blir något gemensamt. När många prövar ett nytt perspektiv kan det ta fäste i kulturen och bli norm.

Under hösten har Lidingö stads medarbetare utbildats i hbtqi-frågor och ett nytt miljöprogram kan kanske – kanske inte – vända trenden där Lidingö hamnat på efterkälke i miljöarbetet.

En känsla blir med tiden nya normer som ger nya lagar. Systemen vi har att förhålla oss till lämnar i sin tur spår i den enskildes känslor, åsikter och värdegrund.

Med detta vill jag blåsa lite hopp i en januaridag med pandemi och klimatångest. Ett nytt år kommer med nya lokala initiativtagare.

God fortsättning och tack för allt jag får nöjet att rapportera om på Lidingö.