Även om det i resultatet för hela landet bara skilde två procentenheter, så var det en klar majoritet i Göteborg som inte ville ha ett förbud (73%).

Folkomröstningen om rusdrycksförbud genomfördes som ett resultat av flera årtiondens debatt om svenskars tveksamma förhållningssätt till starka drycker. Redan i mitten av 1800-talet hade ledande personer i Göteborg, ex. domprosten Peter Wieselgren, ställt krav på reglering av alkoholtillgången. Krav på söndagsstängda krogar och ett särskilt bolag som skulle få kontroll över spritserveringen ställdes.

Men för Wieselgrens arvtagare inom nykterhetsrörelsen var dessa regleringar inte nog. Med första världskrigets regleringar nära i minnet fick man igenom att det skulle hållas en folkomröstning om ett totalt förbud mot rusdrycker.

Förbudsmotståndarna var betydligt mindre organiserade än den starka nykterhetsrörelsen, men man hade ändå ett trumfkort i vissa enskilda individers engagemang.

Att folkomröstningen om rusdrycksförbud hölls i augusti månad var en viktig förklaring till hur en av de mest drivande på nej-sidan, alltså de som inte ville ha ett förbud, Albert Engström formulerade sitt budskap. På den affisch som trycktes upp inför folkomröstningen stirrar en upprörd Engström på väljaren samtidigt som han pekar på ett upphällt snapsglas och säger “Kräftor kräva dessa drycker”. Dryckerna som åsyftas är givetvis brännvin.

Numera finns det inget exakt datum då kräftfisket tillåts börja och dessutom så kan man i princip köpa frysta kräftor från Kina året runt vilket gjort att kräftpremiärens datum är lite flytande. Men under Albert Engströms dagar, exempelvis när han var elev på Valands konstskola under Carl Larsson, var kräftfisket hårt reglerat och det var inte tillåtet att ta upp några kräftor förrän i början på augusti från t.ex. Delsjön.

Långt före både Peter Wieselgren och Albert Engström fiskades det dock kräftor i Delsjön. I räkenskaperna från Älvsborg slott kan vi läsa från 1604 att “19 tunnor insjöfisk samt en tunna kräftor” fångats i just Delsjön. Sedan har kräftfisket fortsatt trots vissa år av kräftpest.

Och att vi till dessa nykokta kräftor kan dricka en snaps som inhandlats på något av stadens Systembolag kan vi bland annat tacka eleven på Valands konstskola Albert Engström och hans uppmaning att “Kräftor kräva dessa drycker”.