När vi nu går in i de sköna sommarmånaderna tyder dessutom det mesta på att födelsetalen kommer att öka ytterligare. Och detta är en förändring mot hur det såg ut tidigare. Förr i tiden var det vanligaste att barn föddes under höst- och vintermånaderna, men idag är det på sommaren och försommaren som det är mest aktivitet på stadens förlossningsavdelningar. 

Att det föds fler barn under sommarmånaderna är en förändring som skett över tid och som sker för att samhället i stort förändras. Att svenskar fått lagstadgad semester, att den medicinska utvecklingen var enormt framgångsrik och att effektiva preventivmedel börjat användas är förklaringar till de mer bestående förändringarna.

Sedan finns det också snabbare men mer tillfälliga förändringar i barnafödandet. När spanska sjukan kom till Göteborg i början av juli 1918, troligen med det engelska ångfartyget Thorsten, var det början på en nästan två år lång epidemi. I statistiken över barnafödande kunde man se en tydlig nedgång dryga nio månader efter utbrottet. På samma sätt kan man se hur covidpandemin och kriget i Ukraina påverkat barnafödandet i nutid på kort sikt. 

Men de långsiktiga förändringarna är mer stabila. När man tittar på statistiken från 1800-talet framträder mars och september som de vanligaste månaderna för födslar. Räknar man nio månader bakåt från mars så hamnar vi inte oväntat vid midsommartid och på samma sätt är det med september fast då i förhållande till julen. Det var när man var ledig från jordbruksarbetet på gårdarna i Frölundas, Tuves och andra byar som tid fanns att få till det i sänghalmen.

Men med förra seklet kom industrialiseringen där särskilt Göteborg gick i bräschen under efterkrigstiden. Fabrikerna slukade all arbetskraft som fanns och därtill infördes fler och fler lagstadgade semesterveckor. Under lång tid blev speciellt juli förknippad med industrisemestern, då företag var inaktiva och personalen fick ledigt. Om man räknar nio månader framåt från juli hamnar man i april, och åtminstone för några år sedan var nio av de tio vanligaste födelsedagarna i april. Min äldste son är till exempel född mitt i april och det är verkligen ingen slump.

Under de senaste åren har det skett ytterligare en förändring. Nu föds det istället flest barn under försommaren och sommaren. En trolig förklaring till detta är förändringar i semesterbeteendet och arbetslivet, vilket har gjort det möjligt att sprida ut ledigheten över en längre period. 

Så förvänta er fler notiser om barnafödande, i sociala medier, än vanligt de kommande veckorna. Det är ju ändå sommar.