Det här är en debattext på Mitt i. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Botkyrka

Svar på ”Fler i Botkyrka måste försörja sig genom arbete” (Mitt i Botkyrka-Salem, 27 maj 2023).

Det är riktigt att arbetslösheten är högre i Botkyrka jämfört med både riket och länet. Vi ser dock tydligt att vi i delar har en positiv utveckling. Kostnaden för försörjningsstöd har minskat kraftigt, ungdomsarbetslösheten är nu nära rikssnittet och till och med under rikssnittet när det kommer till utrikesfödda unga. Den totala arbetslösheten minskar också i högre takt än både riket och länet.

Bakom kommunens positiva utveckling finns såklart flera olika faktorer och aktörer. Men det är och har varit viktigt med en tydlig förväntan på att utveckla samverkan både internt och externt, vara trygga och hålla i det som vi vet skapar värde och inte minst våga prova nytt för att nå nya resultat.

Bakom framgången ligger bland annat en stor egenregi inom SFI utifrån Botkyrkabornas behov av goda språkkunskaper och samarbetet med andra kommuner och aktörer för ett brett utbud av yrkesvuxenutbildning för att matcha mot arbetsmarknadens behov. I kombination med en tillgänglig studie- och yrkesvägledning, lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen och inte minst en i delar ny arbetsmetodik inom arbetsmarknadsenheten har vi ett tydligt individ- och kompetensförsörjningsperspektiv som mätbart gett ett påtagligt bättre resultat.

Kompetensförsörjning och att få människor från försörjningsstöd till egenförsörjning är en av de i särklass viktigaste samhällsfrågorna kommunen står inför. Det är avgörande för både arbetsgivare och invånare. En meningsfull sysselsättning och sociala relationer minskar också risken för psykisk ohälsa. Dessutom är det bevisat att barn som växer upp med självförsörjande vuxna kommer i högre grad lära sig vikten av att ha ett arbete och tjäna sina egna pengar.

I mitt Botkyrka ska människor få kraft att växa. Vi ser utmaningarna, vågar agera och provar nytt.

Dag Ahlse (C).

Dag Ahlse (C).