Insändaren publicerades i Mitt i Tyresö nummer 23.

I en tid då många medborgare kämpar med stigande levnadskostnader, blir avslöjanden om politiker som chockhöjer sina egna arvoden en källa till växande oro och frustration. Nu har detta även inträffat i Tyresö.

I veckan röstade kommunfullmäktige ja för att höja moderaten Anki Svenssons arvode med 87 procent för en halvtidstjänst som kommunstyrelsens vice ordförande. Denna ökning innebär alltså ett arvode på över en miljon kronor. Detta sticker naturligtvis i ögonen på oss invånare i Tyresö där många har svårt att få ekonomin att gå ihop. Ett slag i ansiktet för de ensamstående mammor och pappor som kämpar för att få mat på bordet till sina barn.

De flesta Tyresöbor liksom jag, tycker att politikerna borde föregå med gott exempel och visa återhållsamhet, särskilt i ekonomiskt osäkra tider.

Många ifrågasätter också tidpunkten för höjningen, som kommer samtidigt som många kommuner får
svårt att få pengarna att räcka till viktiga områden som skola, vård och omsorg.

Är detta ett tecken på en avståndstagande elit som har förlorat kontakten med sina väljare?

I en demokrati är det avgörande att förtroendet mellan medborgare och deras representanter upprätthålls, och hanteringen av arvoden är en viktig del av detta förtroende.