Det här är en debattartikel på Mitt i. Åsikterna som framför är skribenternas egna.

I december kommunicerade regeringspartierna M, KD och L ihop med SD att en översyn av kulturlivet, dess stöd och dess styrdokument ska genomföras. En av ingångarna är att politiken ska hållas på armlängds avstånd från kulturen och att den ska vara oberoende från ideologi. Ett problem som lyftes fram är att många av kulturaktörernas verksamheter bär en tydlig vänsterprägel.

Lokalt kan vi moderater bara hålla med. Årligen stödjer Botkyrkas skattebetalare exempelvis Mångkulturellt centrum (MKC).

MKC bedriver forskning och har kulturutställningar som går hand i hand. I övrigt är man en slags tanke­smedja för vänsteraktivister. Här har vänsterideologin inte hållits på armlängds avstånd, via den politiskt tillsatta styrelsen (som haft en socialdemokratisk ordförande i alla år).

Man erhåller skatte­medel från stat, region och kommun. I många fall har även utställningarna och konsten haft en uttalad vänsterprofilering och spridit ideologiskt färgat tankegods som kritiska vithetsteorier, indelningar av människor i rasifierade och icke-rasifierade. Därtill har man glorifierat att yrkeskriminella förekommit i publika muralmålningar.

Forskare som forskningschefer har ägnat sig åt ren politisk opinionsbildning. Det är också därför en genomsnittlig paneldiskussion på centret aldrig har någon konservativ eller borgerlig deltagare.

Liknande tankegods som styr kulturens innehåll förekommer runt om i Kultursverige. Ofta marknadsfört under neutral flagg. Det är verkligen hög tid att den organiserade vänsters grepp om kulturen kan lossas.