Vi bor på många sätt i en fantastisk kommun. Man brukar säga att hela världen finns här i Botkyrka. Samtidigt är Botkyrka en del av världen, och en del av EU. Kanske tycker du att det finns mycket som bör göras för att Botkyrka ska bli bättre. Det tycker vi också. Frågor som ordning och reda och bättre förutsättningar att bo och leva här är viktigt för den plats vi kallar­ hemma.

De senaste åren har det blivit tydligt för många att omvärlden och händelser­ i Europa påverkat oss. Det som händer i omvärlden kan få stora konsekvenser också här om vi inte säger­ ifrån. För att säkra freden i Europa, för friheten att få leva sina liv som man vill och för klimatet behöver vi vara många som tycker så. Kriminalitet och droghandel stannar tyvärr inte vid nationsgränserna. Det är viktiga frågor vi inte kan lösa själva, utan samarbete med andra länder.

Här är EU en stark kraft, som även bidrar med satsningar för att utveckla regioner, utbildning och forskning. Sådant som vi i Botkyrka tar del av redan i dag, och som ger oss bättre förutsättningar i framtiden.

Mellan den 22 maj och 9 juni är det val till Europaparlamentet. Genom att rösta kan vi i Botkyrka välja vem eller vilka vi vill ska representera oss i Bryssel, och vilka frågor politikerna ska driva. Tyvärr visar statistik att valdeltagandet ofta är lägre i EU-valet än i andra val och att valdeltagandet i Botkyrka är lågt. Det kan vi ändra på!

Låt oss visa att Botkyrka är en kommun som EU behöver fortsätta att lyssna på! Oavsett vilket parti du väljer att rösta på så är din röst viktig.

Vi i Centerpartiet röstar för freden, friheten och klimatet. Gör gärna det du också!